DERENČINOVIĆ GULIŠIJA, DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA:
D. DERENČINOVIĆ, M. GULIŠIJA, M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona