Statut

Etički kodeks Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o studiju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiju

Pravilnik o ustroju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o studiju

Pravilnik o radu

Pravilnik o vanjskoj suradnji nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu knjižnice

Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata

Pravilnik o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade

Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju pravnih znanosti (2021.)

Regulations on the Postgraduate doctoral study programme in Legal sciences (2021)

Pravilnik o poslijediplomskim doktorskim studijima (2016.)

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima

Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o poslovima i nastavnom opterećenju nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Strategija razvoja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Akt o organizaciji Pravne klinike

Pravilnik o izjednačavanju stručnog naziva

Pravilnik o programu akademskog mentoriranja

Plan rodne ravnopravnosti

Plan sprječavanja diskriminacije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije

Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje 2021. – 2025.

Strategic Scientific Research Programme for the Period 2021-2025

Pravilnik o izboru u naslovna znanstveno-nastavna zvanja (naslovne nastavnike)

Pravilnik o polaganju ispita u postupku realizacije dopunske mjere u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Pravilnik o jednostavnoj nabavi