Information Officer: Petar Ceronja, LLM
e-mail: tajnistvo@pravo.hr

 

Zahtjev za pristup informacijama (DOC)

Zahtjev za pristup informacijama (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)