Financijski izvještaji za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za 2021. godinu

BILANCA – stanje na dan 31. prosinac 2021.

Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2020.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1.siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2020. GODINU

BILANCA – stanje na dan 31. prosinca 2020. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2019.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1.siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2019. GODINU

BILANCA – stanje na dan 31. prosinca 2019. godine

Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2018. GODINU

BILANCA – stanje na dan 31. prosinca 2018. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2017. GODINU

BILANCA – stanje na dan 31. prosinca 2017. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. – 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2016. GODINU

BILANCA – stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2014. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU