Rođena je 1980. godine u Zagrebu. Nakon završene I. gimnazije, upisala je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2003. diplomirala i upisala Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na kojem je 2009. magistrirala. Godine 2013. stekla je doktorat znanosti s disertacijom „Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći“.

Od 2003. do 2004. odradila je pripravnički staž na Općinskom sudu u Zagrebu, a od 2005. odradila je pripravnički staž na Županijskom sudu u Zagrebu. Pravosudni ispit je položila 2007.

Od 2009. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u suradničkom zvanju znanstvene novakinje-asistentice na znanstveno-istraživačkom projektu Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, šifra projekta: 066-0661428-1303; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šimonović) pri Katedri za opću teoriju prava i države, a od svibnja 2013. u suradničkom zvanju znanstvene novakinje-više asistentice. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 15. listopada 2015., dok je u znanstveno-nastavno zvanje docentice na Katedri za teoriju prava izabrana 4. svibnja 2016. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 22. travnja 2021., dok je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na Katedri za obiteljsko pravo izabrana 9. rujna 2021. godine.

Upisana je u upisnik znanstvenika pod matičnim brojem 300953.

Sudjelovala je kao istraživačica na međunarodnim znanstvenim projektima Jean Monnet Chair “Introducing new courses and increasing the impact of teaching in the area of European Business Law, EC Competition Law and Internal Market Law for Croatian graduate and undergraduate students” (2008.-2009.), “Acces2Justice4All: Clinical legal education – Supporting the access to justice in SEE”, Europa-Institut of Saarland Univeristy / South East European Law School Network / Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2018.), Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost (Transformation of Civil Justice under the Influence of Global and Regional Integration Processes. Unity and Diversity) (2014.-2018.) i nacionalnom projektu „Novi hrvatski pravni sustav“ Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014.-2019.). U 2019. bila je suradnica prijave COST projekta ( Quality of Legislation (QL), Proposal Reference: OC-2020-1-24990; voditelj projekta: Prof.dr.sc. Giovanni Battista Ratti) Modernising European Legal Education – MELE, Erasmus+ Strategic Partnership, br. 2020-1-DE01-KA203-005715 (2020.-), „Legal Clinics in Service of Vulnerable Groups: Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education – ENEMLOS“, Erasmus+ Capacity Building, br. 610449-EPP-12019-1-MEEPPKA2-CBHE-JP (2019. -), te na nacionalnom projektu “Presude Europskog suda za ljudska prava o mjerama za zaštitu dobrobiti djeteta” Pravni fakultet (Katedra za obiteljsko pravo) Sveučilište u Zagrebu (2021.-2023).

 

Autorica je više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim publikacijama (https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24117).

 

Izlagala je na više od dvadeset međunarodnih i domaćih znanstvenih te stručnih konferencija. Dobitnica je nagrade „Outstanding speaker“ koju je osvojila 2019. godine na konferenciji u Beču (SGEM Vienna) za znanstveni rad „Limitation of Parental Autonomy and Its Justification in the Case of Immediate Medical Intervention” izložen u sekciji radova iz područja pravnih znanosti.

 

Od 2017. godine do danas članica je uredništva časopisa Open Journal for Legal Studies, a od 2018. godine do danas članica je uredništva časopisa Zagrebačka pravna revija. Od 2022. članica je uredništva Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

 

Članica je strukovnih udruga i to Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo (International Society of Family Law) (2022.-) i Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2022.-).

 

Od 2005. do 2009. godine bila je članicom radne skupine za Poglavlje 7. pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Ministarstvo pravosuđa imenovalo ju je 2012., zajedno s prof. dr. sc. Alanom Uzelcem, članicom radne skupine za izradu prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Također, od 2018. do 2021. bila je članicom Povjerenstva za besplatnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravosuđa.

Udana je i majka dvoje djece.