doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
doc. dr. sc.
Ana Horvat Vuković

Rođena 16. veljače 1984. godine u Rijeci, gdje je završila i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju "Andrija Mohorovičić". Završni razred srednje škole pohađala je Longwoodu, Florida (SAD). Diplomirala je magna cum laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u srpnju 2007., te je 31. listopada 2007. zaposlena kao znanstvena novakinja (od 2008. asistentica) na Katedri za ustavno pravo istoga fakulteta. 11. srpnja 2013. doktorirala je sa disertacijom na temu "Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije". 2006. je bila dobitnica Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni rad. Članica je Hrvatske udruge za ustavno pravo. 

 

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Horvat Vuković, Ana.
Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije .
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2015 (monografija).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Horvat Vuković, Ana.
Rule of law and economic exigency in “post- democratic executive federalism” : some constitutional issues of the Euro crisis. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 38 (2017) , 2; 693-727 (članak, znanstveni).

2. Horvat Vuković, Ana.
Ustavni sud Republike Hrvatske i referendumi narodne inicijative 2013.-2015.: analiza i prijedlozi. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 37 (2016) , 2; 805-835 (članak, znanstveni).

3. Horvat Vuković, Ana.
"U ime Ustava" – materijalne granice promjene Ustava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 3-4; 481-504 (članak, znanstveni).

4. Horvat, Ana.
Autohtone nacionalne manjine i ustavne promjene 2009.-2010.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 555-585 (članak, znanstveni).

5. Horvat Vuković, Ana.
Issues in Bioethics: advance directives in a Canadian-Croatian Perspective. // Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (JAHR). 1 (2010) , 2; 323-337 (članak, znanstveni).

6. Horvat, Ana.
Segregacijom do integracije? Mogućnosti integriranog obrazovanja Roma. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 2; 443-472 (članak, znanstveni).

7. Horvat, Ana.
Novi standardi hrvatskoga i europskoga anti-diskriminacijskog zakonodavstva. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 6; 1453-1498 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Horvat Vuković, Ana.
Ustavni sud Republike Hrvatske i referendum o outsourcingu 2015.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016) , 6412; 2-8 (članak, stručni).

2. Horvat Vuković, Ana.
Prikaz Okruglog stola "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske". // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 1; 257-260 (prikaz, ostalo).

3. Horvat Vuković, Ana.
Prikaz knjige "Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.)", Branko Smerdel, Đorđe Gardašević (ur.). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5978-5979 (2011) ; 3-3 (prikaz, ostalo).

4. Horvat Vuković, Ana.
Odluka Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava - bez diskriminacije u obrazovanju romske djece. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5860 (2010) ; 6-7 (članak, ostalo).

5. Horvat Vuković, Ana.
Izvorišne osnove i autohtonost. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5821 (2009) , Ustavni vidici br.6.; 7-8 (članak, ostalo).

6. Horvat Vuković, Ana.
Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5703-5704 (2008) ; 1-3 (članak, ostalo).

7. Horvat Vuković, Ana.
Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem “Commerce Clause” Ustava - seizmograf mijena federalizma. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 41 (2007) , 84; 95-124 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Horvat Vuković, Ana.
Referendum narodne inicijative 2013. – ustavni identitet kao osnova ustavnosudskog aktivizma // Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji - Ustavnopravno uređenje, iskustva i perspektive / Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014. 149-177 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Horvat Vuković, Ana.
Issues in Bioethics: Advance Directives in a Canadian-Croatian Perspective // Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian Experiences / Kostadinov, Biljana ; Matas, Gordan (ur.).
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Croatian-Canadian Academic Society, 2011. 77-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Horvat Vuković, Ana.
Nacionalne manjine: ustavna jamstva i izgledi provedbe // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. 457-472 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Horvat Vuković, Ana.
Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.07. 2013., 335 str. Voditelj: Smerdel, Branko.
 
  Prevodilaštvo
 

1. The Constitution of the Republic of Croatia / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2010 (pravni propis i njegov komentar).
 

Profesionalni interesi i članstva

Komparativno ustavno pravo

Antidiskriminacijsko pravo

 

 


Izabrani projekti

2007.-2014.: Istraživač na projektu MZOŠ "Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija RH u razvojnoj perspektivi" (broj projekta 066-0661428-2502), voditelja projekta prof.dr.sc. Branko Smerdel

 

http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=066-0661428-2502&period=2007

 

 


Povijest zaposlenja

2007.-2008.: znanstvena novakinja, Katedra za ustavno pravo PFZG

2008.-2013.: asistentica, Katedra za ustavno pravo PFZG

2013.-2015.: viša asistentica, Katedra za ustavno pravo PFZG

2015.-danas: docentica, Katedra za ustavno pravo PFZG