Obavijesti
13.01.2014. u 22:09
Uređeno: 15.07.2014. u 10:39

Specijalistički studij Prava djece pokrenut je nakon višegodišnjih priprema u ak. god. 2011/2012. Nositelj je Studija Sveučilište u Zagrebu, a njegov pokretač i koordinator studija je Pravni fakultet u Zagrebu. Uz Pravni fakultet, izvođači Studija su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet te Fakultet političkih znanosti u Zagrebu. Specijalistički studij organizira i njegovom izvedbom u suradnji s Centrom za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu rukovodi Odbor specijalističkog studija, a voditeljica je Studija prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, predstojnica Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Trajanje studija jest tri semestra (dva semestra predavanja i semestar završnog rada), s ukupnim opterećenjem od 90 ECTS bodova. Program obuhvaća obvezne, izborne predmete i završni specijalistički rad, a akademski naziv koji se stječe završetkom studija jest specijalist prava djece

 

Multidisciplinarnost znanja i vještina koje se stječu osigurana je predavanjima predavača s čak pet fakulteta (uz dva odsjeka na Filozofskom fakultetu – Odsjek psihologije i Odsjek pedagogije, te Studijski centar socijalnog rada na Pravnom fakultetu) i različitih područja (humanistička, društvena, bio-medicinska). Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija su društveni, humanistički i bio-medicinski aspekti zaštite prava djece te sposobnost za primjenu znanja i vještina koje u svojoj zaokruženosti omogućavaju odgovarajući stručni pristup pojedinim problemima koji se pojavljuju u implementaciji aktivnosti i postupaka te promatranju djeteta kao (pravnog) subjekta različitih društvenih odnosa. 

 

U 2012. je godini Studij Prava djece, odnosno Pravni fakultet kao njegov pokretač postao punopravni član Europske mreže magistarskih studija o pravima djece (European network of masters in children’s rights – ENMCR (www.enmcr.net)), koja je osnovana 2004. godine u Berlinu, s ciljem povezivanja sveučilišta, ostalih institucija i znanstvenika koji se bave pravima djece, osobito putem akademske suradnje te organiziranja magistarskih studija o pravima djece. Podaci Mreže ukazuju na vrlo visok stupanj usklađenosti hrvatskoga studija u komparativnom okruženju, koje u načelu obilježava: interdisciplinarnost; trosemestralnost; 20-30 polaznika u dobi 30-40 godina; zahtijevanje ispunjavanja formalnih kriterija te radnog iskustva; plaćanje studija te stjecanje 90 ECTS bodova po završetku studija.

 

Od 2012. godine, Studij Prava djece odnosno Pravni fakultet ujedno je i partner u europskom Erasmus projektu CREAN (Children's Rights Erasmus Academic Network, oznaka 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW). Riječ je o zajedničkom nastojanju 37 partnera u poticanju daljnjeg razvoja interdisciplinarnog akademskog područja prava djece. Osigurani proračun za provedbu trogodišnjega projekta jest gotovo 800.000 EUR, a projektne su aktivnosti započele koncem 2012. godine (pojedinosti o projektu dostupne su na stranicama Europske unije o cjeloživotnom učenju:http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/documents/2012/erasmus_draft_compendium_2012.pdf, str. 83).

Irena Majstorović

S ciljem daljnjeg usavršavanja i podizanja kvalitete Poslijediplomskog interdisciplinarnog studija Prava djece, u suradnji s Uredom za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu, na kraju zimskog i ljetnog semestra provedena je anonimna anketa među studentima druge generacije studija, kojom su iskazali veliko zadovoljstvo studijem općenito, te radom i trudom nastavnika.

 

Prosječna ocjena za sve nastavnike zajedno jest sljedeća:

Jasno definira ishode učenja i ono što očekuje od studenata.    4,59

Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno.    4,69

Jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje.    4,72

Uporabom različitih nastavnih materijala podiže kvalitetu nastave (npr. E-učenje, unaprijed pripremljeni materijali).    4,64

Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja.    4,69

Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu.    4,78

Motiviran je rad i savjesno izvršava svoje obveze.    4,78

Prema studentima se odnosi korektno i s poštovanjem.    4,88

Nastavu održava redovito i na vrijeme.    4,88

Koju biste ocjenu dali ovom nastavniku u cjelini?    4,83

Irena Majstorović

Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana