Obavijesti
Molimo sve studentice i studente da PRESTANU slati identične e-mailove svakom članu i članici Katedre ponaosob.   Ako Vam treba neka informacija, a ne možete je pronaći na web stranici Katedre ili tijekom konzultacija, onda (i samo onda) pošaljite e-mail na dcepo@pravo.hr.