Prijave za drugi kolokvij otvorene su od 22. 12. 2017. do 10. 01. 2018. u 23:59.

Samo oni koji se prijave putem ovog obrasca (a ispunjavaju niže navedene uvjete) imaju pravo izlaska na drugi kolokvij. 

 

POSEBNO VODITE RAČUNA O SLJEDEĆEM

 

1. Pravo prijave drugog kolokvija imaju svi seminaristi, bez obzira na broj do sada stečenih bodova, te samo oni neseminaristi koji su na prvom kolokviju ostvarili 13 i više bodova (uključujući dodatni bod).


2. Upišite prvo PREZIME pa onda ime. Pri upisu imena i prezimena koristite sve dijakritičke znakove.


3. Prije nego počnete popunjavati, provjerite jeste li ušli u obrazac za Vaš studij.

 

Obrazac za prijavu nalazi se na sljedećem LINKU.

Popis obavijesti