Nakon božićnog darivanja djece zaposlenika Pravnog fakulteta, ostao je veći broj nepodignutih darova, koje je Uprava Fakulteta odlučila pokloniti djeci iz SOS Dječjeg sela Lekenik.
Tim povodom SOS Dječje selo Lekenik posjetili su dekan Pravnoga fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić i prodekan za financije i poslovanje izv. prof. dr. sc. Mario Krešić.
Posjet SOS Dječjem selu Lekenik organiziran je uz pomoć prof. dr. sc. Tatjane Josipović, predstojnice Katedre za građansko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članice Predsjedništva udruge SOS Dječje selo Hrvatska.
Dekana i prodekana Pravnog fakulteta srdačno su dočekale nacionalna direktorica Udruge Višnja Tuškan-Krupić i voditeljica stručnog tima za razvoj djece SOS Dječjeg sela Lekenik Dina Koren.
U svom obilasku Dječjeg sela, dekan i prodekan posjetili su SOS Društveni centar, razgovarali sa SOS mamom Silvanom Vidoš, te upoznali male stanovnike jedne vesele SOS obitelji, a djecu obradovali slatkišima.

Uprava Fakulteta zahvaljuje svima koji su omogućili ovu donaciju.