U četvrtak, 2.ožujka, na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održano je gostujuće predavanje veleposlanika Švicarske u Hrvatskoj, dr. sc. Ursa Hammera pod nazivom “Swiss neutrality in 2023: Challenges and Perspectives”. U ime Uprave Fakulteta, prije predavanja veleposlanika je ugostila prodekanica za međunarodnu suradnju, prof.dr.sc. Iris Goldner Lang, zajedno s Jelenom Tadić Cegnar iz Ureda za međunarodnu suradnju i prof.dr.sc. Davorinom Lapašem s Katedre za međunarodno pravo, koji je ujedno bio moderator predavanja koje je održano u sklopu redovnih predavanja iz kolegija Međunarodno pravo.

Zanimljiva tema, posebno imajući na umu izazove rata u Ukrajini, zaintrigirala je mnoge studente koji su bili nazočni, pa je nakon uvodnog predavanja održana dinamična diskusija s mnogo pitanja.

Zahvaljujemo veleposlaniku i kolegama iz švicarskog veleposlanstva na dolasku i nadamo se nastavku suradnje i u budućnosti!