U petak 28.06.2024. naš je fakultet posjetilo šestoro sudaca, predstavnika Višeg narodnog suda kineske pokrajine Hubei:  Liu Yong, Liu Gang, Li Wenfeng, Jia Yasheng, Chen Jing i Yang Shangwen, a ugostile su ih prof.dr.sc. Iris Goldner Lang, prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i upravljanje kvalitetom, prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, prodekanica za znanost, inovacije i cjeloživotno obrazovanje te Martina Batistić iz Ureda za međunarodnu suradnju.

Na neformalnom sastanku razgovaralo se o temama iz područja kaznenog i kaznenog procesnog prava te o sličnostima i razlikama kineskog i hrvatskog kaznenopravnog i obrazovnog sustava. Goste je naročito zanimao hrvatski sustav napredovanja mladih pravnika odnosno mogućnosti znanstvenog i profesionalnog usavršavanja nakon završetka studija prava. Također su se interesirali o oblicima suradnje hrvatskih sudova i Pravnog fakulteta naročito u vidu sudjelovanja hrvatskih sudaca i odvjetnika u izvođenju praktične nastave na Fakultetu kao i eventualni angažman pravnih stručnjaka kao konzultanata na sudovima.

Naglašena je i kvalitetna suradnja koju ostvarujemo putem sklopljenih partnerskih sporazuma sa kineskim sveučilištima poput Istočno-kineskog sveučilišta Političkih znanosti i prava, Pekinškog sveučilišta transnacionalnog prava, Yangzhou pravnog fakulteta i drugim.