Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu primio je Pozitivno mišljenje i Odluku Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o upisu standarda kvalifikacije Sveučilišni magistar / sveučilišna magistra prava u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Podregistar standarda kvalifikacije.

Ovime je uspješno završen postupak vrednovanja prijedloga navedenog standarda kojeg su izradile nastavnice i nastavnici našeg Fakulteta izv. prof. dr. dr. sc. Ksenija Grubišić, kao voditeljica skupine stručnjaka, te izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić, prof. dr. sc. Luka Burazin i prof. dr. sc. Frane Staničić.

Riječ je o posebnom uspjehu našeg Fakulteta, koji je od iznimne važnosti za studij prava i pravnu struku u Hrvatskoj u cijelosti. U skladu s propisima koji uređuju hrvatski kvalifikacijski okvir, standard kvalifikacija sadrži, među ostalim, skupove ishode učenja i pripadajuće ECTS bodove temeljem kojih će svi pravni studiji u Republici Hrvatskoj trebati uskladiti svoje studijske programe. Standarde kvalifikacije Sveučilišni magistar / sveučilišna magistra prava valjat će uzeti u obzir i u predstojećoj reformi našeg integriranog prijediplomskog i diplomskog studija prava.

Standard upisan u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 17. lipnja 2024. dostupan je na poveznici https://hko.srce.hr/registar/standard-kvalifikacije/detalji/396.