Dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić, primio je 4. travnja na inicijalnom sastanku veleposlanika Alžirske Narodne Demokratske Republike u Hrvatskoj, Nj. E. Mokhtara Amine Khelifu.

Tijekom srdačnog razgovora dogovoreni su oblici suradnje Pravnog fakulteta u Zagrebu s alžirskim pravnim fakultetima, a posebno studentska i nastavnička mobilnost, zajednički znanstveno- istraživački rad i projekti, suorganizacija znanstveno-stručnih skupova, zajedničke publikacije, razmjena iskustva o razvoju inovacija i transferu tehnologije u pravu, i drugima. Posebno je spomenuta mogućnost da se neko od alžirskih sveučilišta kao promatrač u perspektivi uključi u razmjenu informacija u okviru UNIC saveza u kojem Pravni fakultet ima status koordinirajuće institucije za Sveučilište u Zagrebu.