U utorak, 11. travnja Pravni fakultet posjetila je gđa Sylvia Rouxel, članica Odbora za međunarodnu suradnju sa Sveučilišta Paris 8.
Na radnom sastanku su sudjelovale djelatnice Ureda za međunarodnu suradnju, Marija Gudelj Racich i Jelena Tadić Cegnar, na čelu s prodekanicom za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.
Stranoj gošći je održana kraća prezentacija o radu i djelovanju Pravnog fakulteta s posebnim osvrtom na međunarodnu suradnju, a tijekom srdačnog razgovora razgovaralo se o konkretnim koracima za sklapanje bilateralnog ugovora o suradnji kojim bi se omogućila mobilnost studenata kao i nastavnog/nenastavnog osoblja.
S obzirom da na Sveučilištu Paris 8 postoji zaseban institut za europske studije, posebna je pažnja posvećena suradnji na tom području.
Prodekanica za međunarodnu suradnju naglasila je kako je Pravnom fakultetu Francuska važan partner te je nedavno održana konferencija o prioritetima francuskog predsjedanja Vijećem EU-a koju je Pravni fakultet organizirao u suradnji s Veleposlanstvom Republike Francuske u Hrvatskoj.