Dana 11. listopada 2022. godine održan je prvi radni sastanak Dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Koprića i predsjednika dvadesetak sudova iz čitave Hrvatske. Na sastanku su raspravljeni oblici suradnje usmjereni na unaprjeđenje studija napose kroz praktičnu i terensku nastavu, kao i sudjelovanje sudaca u različitim oblicima nastave na Fakultetu. Također se govorilo o mogućnostima uključivanja naših profesora u stručne rasprave i druge oblike unaprijeđenja rada sudova. Razmotreni su mogućnosti i oblici cjeloživotnog obrazovanja, pristupa znanstvenika zaposlenih na Fakultetu cjelovitoj sudskoj praksi, poslijediplomskog obrazovanja, mogućnostima korištenja knjižnog fonda te objave radova sudaca u znanstvenim časopisima koje objavljuje Fakultet.

Uz dekana koji je na početku prezentirao strukturu, studijske programe i druge važne elemente djelovanja Fakulteta, u sastanku su sudjelovali prodekanica za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prodekan za financije i poslovanje doc. dr. sc. Mario Krešić i prof. dr. sc. Frane Staničić, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije.

Na sastanku su bili zastupljeni Visoki prekršajni, Visoki trgovački te Visoki upravni sud, Općinski građanski, Općinski kazneni, Općinski prekršajni, Općinski radni, Trgovački i Upravni sud u Zagrebu, Općinski sud u Novom Zagrebu, kao i županijski sudovi u Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, Velikoj Gorici i Zadru.

Predsjednici sudova pohvalili su inicijativu te naglasili važnost i spremnost prihvatiti studente Pravnog fakulteta u Zagrebu na praksu i terensku nastavu, veliko značenje upoznavanja studenata s radom sudova, potrebu češćeg održavanja zajedničkih znanstveno-stručnih rasprava o stanju i funkcioniranju pravosuđa i drugih oblika povezivanja Fakulteta i sudova.