Objavljeno: 20. veljače 2024.

 

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

==========================================

 

Objavljeno: 12. veljače 2024.

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Upisnik zaprimljenih ponuda

 

==========================================

 

 

Objavljeno: 6. veljače 2024.

 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Popis glavnih usluga

Dokaz kriterija bodovanja