Zakladna uprava Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić donijela je odluke o priznanjima Zaklade za 2023. godinu.

Priznanja za objavljenu knjigu od značenja za unapređenje pravne struke dodijeljena su:

doc. dr. sc. Marku Bratkoviću za knjigu „Revizija po dopuštenju“, u izdanju Organizatora; te

prof. dr. sc. Dubravki Hrabar i prof. dr. sc. Aleksandri Korać Graovac (urednicama i autoricama) te autorima prof. dr. sc. Jasni Omejec, prof. dr. sc. Ireni Majstorović, izv. prof. dr. sc. Anici Čulo Margaletić, izv. prof. dr. sc. Ivanu Šimoviću, Štefici Stažnik, izv. prof. dr. sc. Barbari Preložnjak i doc. dr. sc. Marku Bratkoviću za četiri knjige objavljene u ediciji Monografije Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  1. Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać Graovac, Jasna Omejec, Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić, Ivan Šimović, Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske (urednica Dubravka Hrabar), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021.
  2. Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać Graovac, Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić, Štefica Stažnik, Ivan Šimović, Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske (urednica Dubravka Hrabar), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021.
  3. Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać Graovac, Ivan Šimović, Irena Majstorović, Barbara Preložnjak, Presude Europskoga suda za ljudska prava o mjerama za zaštitu dobrobiti djeteta (urednica Dubravka Hrabar), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.
  4. Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać Graovac, Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić, Barbara Preložnjak, Ivan Šimović, Marko Bratković, Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta (urednica Aleksandra Korać Graovac), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2023.

 

Priznanja Zaklade bit će dodijeljena na svečanoj sjednici Skupštine Zaklade koncem rujna ili početkom listopada 2024. u prostorima Hrvatskog državnog arhiva.

Zaposlenici, uprava i dekan Pravnoga fakulteta u Zagrebu čestitaju svim dobitnicima priznanja Zaklade.