Poštovane kolegice i kolege,

na temelju objavljenog poziva za BIP Erasmus natječaje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu “https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-blended-intensive-programmes-bip-za-razdob-3/“,
sudjelovat će kao Partner na programu pod nazivom “Genocide and Mass Atrocities under International Law”

Koordinator programa je Pravni fakultet Sveučilišta Deusto, Bilbao, a institucija primatelj je Pravni fakultet u Krakovu, Poljska.
Program će se održavati jednim dijelom na daljinu (točan termin bit će naknadno objavljen), a dijelom uživo, na Pravnom fakultetu u Krakovu od 29.1 do 02.02.2024..

Uvjeti:
– sudjelovanje na projektu namijenjeno je nastavnicima koji se bave kaznenim pravom, a posebno temom genocida i masovnih zločina u međunarodnom pravu kao temom BIP-a te mogu ponuditi sudjelovanje u ulozi predavača.

Prijava za sudjelovanje:
molimo zainteresirane nastavnike i nastavnice da prijavnu dokumentaciju pošalju u Ured za
međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta na elektronsku adresu: imo@pravo.hr, a u naziv maila neka se obvezno naznači: BIP prijava – ime i prezime nastavnika
Prijavi je obvezno priložiti presliku osobnog dokumenta te kratko motivacijsko pismo na
engleskom jeziku o interesu za sudjelovanjem, u duljini do 250 riječi.
Povjerenstvo Fakulteta izabrat će jednog nastavnika koji će sudjelovati u programu.

Rok za prijave je 9.studeni 2023.