Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu svečanom je sjednicom fakultetskog vijeća obilježio Dan Fakulteta i 247. obljetnicu neprekidnog rada. Svečanosti u dvorani Blagoje Bersa Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu prisustvovali su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, predsjednik Vrhovnog suda mr. sc. Radovan Dobronić, izaslanik Predsjednika Vlade i ministar pravosuđa i uprave dr. sc. Ivan Malenica, predsjednica Odbora za zakonodavstvo i izaslanica Predsjednika Hrvatskoga sabora Marija Jelkovac, izaslanik Predsjednika Republike i savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, ministar financija izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, prorektorice i prorektori Sveučilišta u Zagrebu, dekani i prodekani pravnih fakulteta iz Republike Hrvatske i inozemstva, dekanice i dekani Sveučilišta u Zagrebu, brojni drugi uzvanici i uvaženi gosti, kao i nagrađeni studenti, nastavnici i djelatnici Fakulteta.

Rektor Lakušić naglasio je u obraćanju prioritet obnove infrastrukture Sveučilišta. “Fakultet s nestrpljenjem očekuje odluke o nastavku financiranja nakon provedenog natječaja. Nadamo se da ćemo u roku od godinu do godinu i pol dana ponovno koristiti prostorije koje dijelimo s Pravnim fakultetom, uključujući zgradu rektorata. Uvjeren sam da će Vlada uspješno nastaviti proces obnove,” izjavio je rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Gradonačelnik Tomašević izrazio je zadovoljstvo doprinosom grada Zagreba obnovi Pravnog Fakulteta nakon potresa, posebno istaknuvši kako je Grad Fakultetu dao u zakup nekoliko gradskih prostora za dvorane te za Pravnu kliniku. “Zajednički rad s Fakultetom u obliku gradskih laboratorija koji su pokrenuti u okviru projekta Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova te Pravna klinika primjeri su kako fakultet doprinosi društvu”, rekao je gradonačelnik Zagreba.

Predsjednik Vrhovnog suda mr. sc. Dobronić pohvalio je suradnju s Pravnim fakultetom koja studentima osigurava stručnu praksu na tridesetak sudova, uključujući Vrhovni sud Republike Hrvatske. Pored važnosti prakse naglasio je presudnu važnost teorijskog i doktrinarnog obrazovanja: “Temelji doktrine i temeljna znanja su ključni za temeljito razumijevanje prava. Bez toga stručna praksa nema smisla. Fakultet bi trebao i dalje razvijati znanstveno-nastavne aktivnosti kao srž pravnog obrazovanja.”

Izaslanik Predsjednika Vlade dr. sc. Malenica izjavio je kako se hrvatski pravni sustav, iako utemeljen na čvrstim osnovama, neprestano razvija i usavršava kako bi udovoljio društvenim potrebama.

”Ovom prilikom želim zahvaliti Pravnom fakultetu u Zagrebu i njegovim profesorima za značajan doprinos koji daju u radnim skupinama za pripremu zakona. Njihovo stručno i kritičko uključivanje u rasprave doprinosi kvaliteti našeg zakonodavnog okvira. Posebno ističem projekt ‘Pravo svakog djeteta na školski obrok’, koji je proglašen najboljom inovacijom akademske godine 2022./23. Taj projekt simbolizira suradnju između akademske zajednice, Pravnog fakulteta i Vlade Republike Hrvatske, i rezultirao je odlukom Vlade da prošle godine uključi ovu inicijativu u proračun, čime je osiguran školski obrok za gotovo 311 tisuća djece. Zahvaljujem u ime Predsjednika Vlade na ovoj inicijativi i vjerujem da je to jasan pokazatelj kako se naša suradnja može i dalje razvijati i poboljšavati”, rekao je ministar Malenica.

Izaslanica Predsjednika Hrvatskoga sabora Jelkovac pozvala je profesore da nastave biti motivirani u prenošenju znanja. ”Vjerujem da će naši studenti, kao budući nositelji pravnih znanosti i pravne profesije, hrabro primjenjivati i širiti pravo u društvu. Neka i dalje budu stupovi pravednosti i pokazatelji važnosti Pravnog fakulteta u hrvatskom društvu”, poručila je Jelkovac.

Izaslanik Predsjednika Republike Pelicarić naglasio je važnost obrazovanja stečenog na Pravnom fakultetu, ističući: “Znanja i vještine koje sam stekao na fakultetu prelaze granice pravne discipline, obuhvaćajući ekonomiju, sociologiju, povijest, te posebno pravnu logiku i dedukciju. Ta široka baza znanja bila je temelj moje profesionalne karijere i neprocjenjivo korisna u svim mojim aktivnostima,” ustvrdio je Pelicarić.

U svom obraćanju, dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Koprić naglasio je uspješnost akademske godine 2022./23., tijekom koje je na Pravnom fakultetu diplomiralo 655 studenata – 304 na integriranom studiju prava, 187 u Studijskom centru socijalnog rada i 164 u Studijskom centru za javnu upravu i javne financije te je obranjeno 19 doktorskih radova i 41 specijalistički rad. U odnosu na prethodnu akademsku godinu, 2021./22., broj diplomiranih je veći za 68, odnosno 11,6 postotnih poena, što indicira bolju prohodnost studija i njegovo kraće trajanje. Fokus je stavljen i na projekt trajnog rješenja za knjižnicu Pravnog fakulteta koja će čuvati preko 515.000 bibliografskih jedinica i oko 1.000 djela od posebne povijesne važnosti za našu zemlju. Vrijednost izrade projektne dokumentacije procijenjena na oko 470.000 eura, a trenutno je u fazi izrade idejnog rješenja. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na oko 20 milijuna eura, s potrebom osiguranja financiranja iz proračuna i drugih izvora.

“Ključni razvojni prioriteti su izgradnja zgrade knjižnice i čitaonice Pravnog fakulteta, daljnja ubrzana internacionalizacija, dovršenje cjelovite obnove fakultetskih zgrada te modernizacija studijskih programa i njihovo obogaćivanje praktičnim sadržajima. Njihovo ostvarenje pretpostavka je stvaranja izvrsnog, modernog i društveno odgovornog Fakulteta”, zaključio je dekan.

U drugom dijelu svečanosti dodijeljene su nagrade i priznanja studentima, profesorima i zaposlenicima za akademsku godinu 2022./2023.  Nagrada za najbolju inovaciju dodijeljena je nastavnicama Pravnog fakulteta, izv. prof. dr. sc. lvani Dobrotić, prof. dr. sc. Olji Družić Ljubotini, izv. prof. dr. sc. Marijani Kletečki Radović i izv. prof. dr. sc. Antoniji Petričušić. Nagrada ,,Marko Petrak” za najbolji znanstveni rad studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena je Valentinu Kuzelju, a nagrada ,,Marko Petrak” za najbolji znanstveni rad mladih znanstvenika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Juraju Brozoviću i Leonu Žganecu-Brajši.

Dodijeljene su i dekanove nagrade za različite oblike aktivnosti i rezultate – Lei Blažević, Grguru Plavecu, Alix Uzelac Vedriš, Karlu Žalcu, Barbari Grlić, lvi Keblar, Lejli Kruševljanin, lnes Ljubičić, Dinu Rakiću, Hrvoju Ukiću, Luciji Zelenković, Valentinu Kuzelju, Juraju Dunatovu, Gabrijeli Bušić, lvani Omelić, Katarini Ljeljak, Barbari Grlić, Sari Petričević, Mihaeli Slunjski, Đorđiji Plavšić, Anamariji Gabrić, Loreni Kovačec, Loreni Sabalić, Sanji Aralici, Andi Crnković, Giti Franković, Marti Karadakić, Vanesi Kosović, Luciji Strahinec, Tei Šajnović, Petri Romac i Slavici Martinić-Meštrante. Za najbolji rezultat u studiju u akademskoj godini 2022./2023. nagradu su dobili Filip Gajić, Lovre Opačak, Niko Stipić, Jure Topić, Franjo Dumančić, lvan Modrić, Filipa Ledić, Luka Orešković, Monika Markus, Marin Roglić, Matea Ana Cindrić, Kristina Luheni, Lucija Gakovski, lvana Paska, Ela Sakač i Anela Vale.

Nagrade za posebni doprinos zaposlenika stručnih službi radu i rezultatima Fakulteta dodijeljene su Tihani Delak, Katarini Prpić, Biserki Salar i Jeleni Tadić Cegnar, a nagrade za osobiti doprinos studenata radu Pravnog fakulteta sudjelovanjem u organizaciji i provedbi EGPA 2023 konferencije Nini Jagušt i Josipi Jerabek.

U glazbenom dijelu programa svečane sjednice sudjelovali su pijanistica Martina Filjak, Zagrebački solisti, kao i Capella juris, mješoviti pjevački zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Govor dekana prof. dr. sc. Ivana Koprića na svečanom obilježavanju 247 godina neprekidnog rada i Dana Pravnog fakulteta u Zagrebu 6. studenoga 2023. godine

 

 

Foto: IPIK Bitunjac