5. lipnja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu potpisan je sporazum o suradnji (memorandum o razumijevanju) s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Sporazum su potpisali dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. sc. Zinka Grbo i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić. U cilju jačanja akademske razmjene i to kroz razmjenu akademskog osoblja, znanstvenu suradnju i poticanje mobilnosti studenata svih razina studija.