Sveučilište u Zagrebu objavljuje 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2024./25.

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 16. rujna 2024.- 1. kolovoza 2025. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 16.09.2024. – za detalje, vidjeti tekst natječaja*).

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2025.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 18.09.2024. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).

https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202425/