U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Justinijan Prvi Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, 5. – 6. prosinca 2022. godine u Zagrebu održao se šesti Zagrebačko-skopski kolokvij na temu Modern Technologies and Law.
Kolokvij je nastavak uspješne suradnje dvaju pravnih fakulteta koja je uspostavljena još 2001. godine i u okviru koje su do sada održana četiri kolokvija, dva u Zagrebu i dva u Skopju. Šesto izdanje kolokvija svečano je otvorio dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić, te dekan Pravnog fakulteta u Skoplju prof. dr. sc. Sašo Georgievski. Također, uvodne govore su održali i ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa Republike Sjeverne Makedonije, prof. dr. Nikola Tupančeski te Veleposlanik Republike Sjeverne Makedonije u Republici Hrvatskoj Nj. E. Milaim Fetai.

Na kolokviju je izloženo ukupno 19 znanstvenih prezentacija. Autori znanstvenih prezentacija su zaposlenici Pravnog fakulteta u Zagrebu te Pravnog fakulteta u Skoplju, a izložene teme pokrivaju različita područja prava i modernih tehnologija.

Program