Obavještavamo da je Sveučilište u Zagrebu raspisalo:

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 1 (KA131) – međunarodna mobilnost prema trećim zemljama koje nisu pridružene programu, razdoblje mobilnosti: od 13.11.2023. do 30.06.2024., za aktivnosti:

  • poučavanja (STA) – nastavno osoblje (kod aktivnosti poučavanja moguća je kombinacija s osposobljavanjem),
  • osposobljavanja (STT) – nastavno i nenastavno osoblje.

Natječaj je raspisan za osoblje sljedećih sastavnica: ADU, AGR, ARHITEKT, EFZG, FER, FPZG, FSB, PHARMA, FFZG, GEOF, GRAD, HRSTUD, KIF, PRAVO, PBF, PMF, TTF, UFZG, VEF.

Rok za prijavu: zaključno do 27. listopada 2023.