Poštovane kolegice i kolege,

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za akademsku mobilnost u 2024. godini (prvi krug) sa sljedećim mogućnostima razmjene (detaljnije u samom natječaju):

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima,

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu,

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima),

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.

Natječaj je objavljen na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.

 

Svim zainteresiranim kandidatima skrećemo pažnju da se trebaju prijaviti i putem online obrasca za prijavu, ali i poslati presliku online prijave i preostalu natječajnu dokumentaciju u Pisarnicu Pravnog fakulteta.

Rok za online prijave je do zaključno 26. listopada 2023. do 12 sati., a rok za podnošenje dokumentaciju u Pisarmicu je do istoga dana do 13 sati.

Prilikom dostave natječajne dokumentacije u Pisarnicu molimo navesti sljedeće:

Natječaj za akademsku mobilnost 2024.
za Ured za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta,
kontakt: Jelena Tadić Cegnar.

POPIS KRITERIJA Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po kojima će vršiti rangiranje prijava svih kandidata.

NATJEČAJ