Katedra za teoriju prava objavljuje

NATJEČAJ

za izbor tri (3) demonstratora za akad. god. 2023./2024.

Kandidati za demonstratore trebaju ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

  1. pravni studij upisan akad. god. 2022./2023.
  2. položenih najmanje 6 (šest) ispita prve godine studija
  3. prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4.00
  4. ocjena iz ispita iz teorije prava najmanje vrlo dobar (.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti prijepis ocjena, motivacijsko pismo, životopis koji uključuje podatke o ispunjenim minimalnim uvjetima te jedan pozitivno ocijenjen seminarski rad iz bilo kojeg predmeta prve godine studija.

Rok za podnošenje prijava je 9. listopada 2023. godine.

Prijave se šalju na e-adresu: kaja.pavic@pravo.hr

 

U Zagrebu, 21. rujna 2023.