Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

  • za izbor jednog/-e izvršitelja/-ice na radno mjesto voditelj/ica ustrojstvene jedinice 4 – interni naziv: voditelj/ica Ureda za osiguravanje kvalitete i e-učenje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su završen sveučilišni studij društveno-humanističkog ili tehničkog smjera, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, poznavanje rada na osobnom računalu i engleskoga jezika, izražene komunikacijske vještine.

Radni odnos zasniva se uz probni rad od tri mjeseca.

Prijave moraju sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.

S kandidatima/-kinjama će se prema potrebi provesti razgovor, testiranje znanja iz poznavanja propisa djelokruga radnog mjesta za koje podnose prijavu, testiranje znanja stranog jezika te psihološko testiranje.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na e-adresu: kadrovska@pravo.hr.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Prijavom na natječaj kandidat/-kinja prihvaća da se njegovi/njezini podaci obrađuju sa svrhom natječaja.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu