Ustavni je sud objavio da je 15. veljače 2022. godine donio odluku i rješenje broj: U-II-7149/2021 i dr. kojom je, između ostaloga, ukinuo mogućnost da pojedino visoko učilište obveže studente da prilikom ulaska u prostore visokih učilišta predoče EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19. Odluka i rješenje doneseni su s četiri glasa protiv, a Ustavni sud je najavio da će odluka i rješenje biti dostupni javnosti putem internetske stranice Ustavnog suda nakon što protekne rok propisan Poslovnikom Ustavnog suda za izradu izdvojenih mišljenja sudaca.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu će i ubuduće, kao što je i dosad, poštivati zakone i druge propise Republike Hrvatske, odluke nadležnih državnih tijela, statut i opće akte Sveučilišta u Zagrebu te statut i druge opće akte Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Nakon što odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o kojima je riječ budu učinjeni dostupnima javnosti pažljivo ćemo analizirati njihov sadržaj, postupiti u cijelosti po odluci te ćemo je moći detaljnije javno komentirati.

Napominjemo da Pravni fakultet u Zagrebu nije ni dosad EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 činio obvezujućim za ulaz studenata u prostore Fakulteta.

Potvrde su bile potrebne za sudjelovanje u nastavi u taksativno određenim većim dvoranama u kojima se održava nastava te za usmeni dio ispita koji se po prirodi stvari održavaju u uvjetima relativno bliskog kontakta s ispitivačima i drugim studentima, a sve radi omogućavanja kontaktne nastave i usmenih ispita i osiguranja da će radno i službeno okruženje u kojem rade nastavnici Fakulteta biti zaštićeno od povećane mogućnosti zaraze virusom SARS-CoV-2.

Za sve studente koji u posebno određenim većim dvoranama nisu bili u mogućnosti priložiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 nastava je bila organizirana online.

Također, studenti su sudjelovali u predavanjima u ostalim dvoranama, seminarima i vježbama bez EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19. Pisani dio ispita iz svih predmeta održava se online.

U suradnji s uglednim stručnjacima medicinske struke Uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu i Studentski zbor organiziraju seriju edukativnih razgovora o potrebi, prednostima i rizicima cijepljenja protiv bolesti COVID-19. Pravni je fakultet poduzeo i niz drugih mjera za očuvanje zdravlja svojih studenata, nastavnika i drugih zaposlenika.

Kao dekan na čelu Uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu izražavam veliko zadovoljstvo činjenicom da je izrazito velik dio naših studenata cijepljen, što pokazuje visoku razinu njihove osobne i društvene odgovornosti. I ovom prilikom pozivam one studente koji se još nisu cijepili da se što prije cijepe i tako zaštite svoje zdravlje te pokažu razumijevanje i solidarnost s nastavnicima i drugim zaposlenicima Fakulteta, koji također – kao i ostali koje Ustavni sud spominje u svojem današnjem priopćenju – spadaju u zaposlenike javnog sektora kojima bi, kako se tvrdi, njihovo radno i službeno okruženje trebalo biti zaštićeno od povećane mogućnosti zaraze virusom SARS-CoV-2.

U Zagrebu, 15. veljače 2022. godine

Dekan:

Prof. dr. sc. Ivan Koprić