Potkraj siječnja započeo je s radom Studentski informacijski centar Pravnog fakulteta u Zagrebu, na inicijativu Uprave Fakulteta i u dogovoru sa Studentskim zborom. Svrha mu je dodatno, brzo i pouzdano informiranje studenata naših studija o upisima u ljetni semestar koji su u tijeku kako bi se omogućio što brži rad i ažurno rješavanje predmeta u vrijeme povećanog opterećenja Studentske referade.

Nakon kraće edukacije u Referadi studenti koji rade u Centru pomažu svojim kolegicama i kolegama u provedbi upisa odgovarajući na nedoumice, dajući savjete i općenito pružajući brzu kolegijalnu potporu studentima. Javljaju se na telefonski broj 01 48 90 200 radnim danima od 11 do 13 te od 14 do 16 sati i odgovaraju na poruke upućene elektroničkom poštom na adrese upisi-pravo@pravo.hrupisi-sr@pravo.hr te upisi-scjujf@pravo.hr. U poruci poslanoj sa službene studentske e-mail adrese potrebno je navesti JMBAG, a eventualno i broj telefona, radi brže komunikacije.

Uprava Fakulteta želi svim studentima puno uspjeha na ispitima i što jednostavniji upis u ljetni semestar.