Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati zaposlenih u javnim i državnim službama potpisali su 6. svibnja 2022. godine novi kolektivni ugovor. Na inicijativu dekana četiri pravna fakulteta te uz podršku sindikata i Vlade Republike Hrvatske, a u sklopu aktivnosti u provedbi Okvirnog sporazuma o suradnji Vlade Republike Hrvatske i pravnih fakulteta, dogovoren je dodatak na plaću za zaposlenike u državnoj upravi i javnim službama od pet posto za završen poslijediplomski specijalistički studij. Time se sveučilišnim specijalistima napokon priznaje i na odgovarajući način vrednuje stečeno znanje i kvalifikacije, a ujedno doprinosi profesionalizaciji i kvaliteti usluga državne uprave i javnih službi.

Inicijativa za priznavanje uvećanja na osnovnu plaću za završen poslijediplomski specijalistički studij zaposlenika u državnoj upravi i javnim službama