izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
izv. prof. dr. sc.
Nina Gumzej

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirala je summa cum laude 2001. Tijekom studija nagrađena je Dekanovom i Rektorovom nagradom za studentski rad te Dekanovim priznanjem za izniman uspjeh u studiranju. Poslijediplomski studij iz međunarodnog poslovnog prava (LL.M. International Business Law) na Central European University dovršila je 2002. s drugim najboljim prosjekom ocjena (Distinction). Pravosudni ispit položila je 2005. Na Pravnom fakultetu doktorirala je 2011. (disertacija: Zaštita podataka u elektroničkim komunikacijama). U stalnom je radnom odnosu od 2003. (odvj. društvo Vukmir i suradnici i Županijski sud u Zagrebu  - vježbenica, Hrvatski Telekom),  a na Pravnom fakultetu u Zagrebu zaposlena je od 2012. Izvodi nastavu na kolegijima Pravo informacijskih tehnologija, Privatnost  i elektroničke komunikacije, Pravo elektroničkih medija, Osnove informacijske sigurnosti, Cybersecurity and Cybecrime, Internet Governance and Regulation, Privacy and Electronic Communications, Electronic Media Law, Introduction to Information Security i dr. (Pravni fakultet), Informatičko pravo (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Privatnost i zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama (interdisciplinarni specijalistički studij Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija). Sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima Novi hrvatski pravni sustav, Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime (Pravni fakultet u Zagrebu), Pogled u budućnost 2020 (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, voditelj Fakultet elektrotehnike i računarstva) te je u svojstvu vanjskog stručnjaka angažirana za rad na više istraživačkih studija za Europsku komisiju. Kao odabrana predstavnica akademske zajednice usavršavala se na programu Young Leaders udruge Europskog instituta za inovacije i tehnologije, pod akademskim vodstvom Imperial College Londona i podrškom Europske komisije. Članica je uredništva međunarodnog časopisa Tribuna Juridica/Juridical Tribune (Pravni odjel Akademije ekonomskih studija u Bukureštu), znanstvenog odbora međunarodne konferencije Perspectives of Business Law in the Third Millennium (Pravni odjel Akademije ekonomskih studija i Društvo za pravne i upravne znanosti u Bukureštu), te organizacijskog i programskog odbora za međunarodnu konferenciju SoftCOM – simpozij o informacijskoj sigurnosti i intelektualnom vlasništvu (Symposium on Information Security and Intellectual Property - ISIP). Članica je suradnica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrane publikacije

Poglavlja u knjizi:

1. Dragičević Dražen; Gumzej, Nina.
Privatnost i zaštita osobnih podataka u digitalnom okruženju // Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija (Legal Informatics and Information Technologies Law) / Dragičević, Dražen (ur.). Zagreb : Narodne novine, 2015. Str. 101-164.

Cjelovito novo poglavlje 5 - Privatnost i zaštita osobnih podataka u digitalnom okruženju (izmjena 2018.) dostupno je za studente na:  https://www.pravo.unizg.hr/PI/predmet/pit/dokumenti

Članci:

1. Gumzej, Nina; Dragičević, Dražen. Video Surveillance in the Workplace under the Croatian Act on Implementation of the General Data Protection Regulation. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 69 (2019) , 3; 327-346 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Gumzej, Nina. EU PRAVO NA ZABORAV I GLOBALNI INTERNET: IZVRŠAVANJE ZAHTJEVA ZA UKLANJANJE POVEZNICA NA PRETRAŽIVAČIMA. // Media, culture and public relations. 7 (2016) , 2; 171-191 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

3. Dragičević, Dražen; Gumzej, Nina. Obvezno zadržavanje podataka i privatnost (Mandatory Data Retention and Privacy). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 1; 39-79 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Gumzej, Nina. Selected Aspects of Proposed New EU General Data Protection Legal Framework and the Croatian Perspective. // Juridical Tribune. 3 (2013) , 2; 178-URL link to work201 (članak, znanstveni).

5. Dragičević, Dražen; Gumzej, Nina. Odgovornost posrednika za povrede autorskog i srodnih prava na internetu (Liability of Intermediaries for Breach of Copyright and Related Rights on the Internet ). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 4; 1003-1042 (članak, znanstveni). URL link to work

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Gumzej, Nina. Law and technology in data processing: Risk-based approach in EU data protection law and implementation challenges in Croatia // 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO).Piscataway, NJ USA : IEEE, 2017. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

2. Gumzej, Nina; Dragičević Dražen. Convergence in communications and E-Privacy regulatory challenges, with a local perspective // Proceedings of the 13th International Conference on Telecommunications – ConTEL 2015 / Thomas Plank / IEEE (ur.). Graz, Austrija : Graz University of Technology Institute of Microwave and Photonic Engineering / IEEE, 2015. 1-8 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

3. Gumzej, Nina; Dragičević, Dražen. Cloud Computing Data Protection Aspects under Croatian and European Union Law // 22nd International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (Softcom 2014), 17-19.9.2014, Split (CFP187A-USB, ISBN 978-953-290-051-4). (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

4. Gumzej, Nina. Izazovi digitalnog okruženja za privatnost i sigurnost osobnih podataka (Challenges of the Digital Environment for Personal Data Privacy and Security) // Društvo i tehnologija 2014 - dr. Juraj Plenković, Opatija, 28.-30.6.2014, Book of Manuscripts/ Zbornik radova. 706-730 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

5. Dragičević, Dražen; Gumzej, Nina. Temeljna prava građana u kontekstu pravne zaštite intelektualnog vlasništva na internetu (Citizens' fundamental rights in the context of legal protection of intellectual property on the Internet) // Društvo i tehnologija 2013 - dr. Juraj Plenković, XX. Međunarodni znanstveni skup, Zbornik radova / Book of Manuscripts. 381-402 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

6. Gumzej, Nina. Evolving Challenges and Legal Safeguards in Processing User Data in Electronic Communications // Proceedings of the 12th International Conference on Telecommunications – ConTEL 2013. 271-282 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

7. Gumzej, Nina; Grgić, Snježana.
ePrivacy Rules and Data Processing in Users' Terminal Equipment: a Croatian Experience // Proceedings of the 36th International Convention on Information & Communication Technology Electronics & Microelectronics (MIPRO). (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

8. Gumzej, Nina. The Council of Europe and the right to personal data protection: embracing postmodernity // Conference of the International Journal of Arts & Sciences Proceedings. 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,znanstveni). prilozen text rada

9. Gumzej, Nina. Protection of Data Relating to EU Consumers in the IoT Age // Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), 2012 20th International Conference Proceedings (SoftCOM 2012). (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

Druge vrste radova

1. Gumzej, Nina.Uredba o zaštiti osobnih podataka, 2017. (znanstveni). prilozen text rada
2. Gumzej, Nina. Europski okvir zaštite osobnih podataka: aktualnosti, 2016. (znanstveni). prilozen text rada
3. Time.lex, Spark Legal Network (Gumzej, Nina za Spark u svojstvu vanjskog stručnjaka); European Commission, Directorate-General of Communications Networks, Content & Technology. COUNTRY REPORT CROATIA, "ePrivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and compatibility with proposed Data Protection Regulation (SMART 2013/0071), Final Report - Annex, 2015. (istraživačka studija). URL link to work

4. van der Sloot, Bart; Paun, Mara; Leenes, Ronald; McNally, Peter; Ypma, Patricia (Gumzej Nina za Spark Legal Network, te drugi nacionalni eksperti); European Commission - corporate author. Croatia, in: Anti-Doping & Data Protection - An evaluation of the anti-doping laws and practices in the EU Member States in light of the General Data Protection Regulation ; Annex II - Fact Sheets Anti-Doping and Data Protection, 2017. (istraživačka studija). URL link to work
5. Time.lex i Spark Legal Network (Gumzej, Nina za Spark Legal Network). COUNTRY REPORT CROATIA, for the study "Standard terms and performance criteria in service level agreements for cloud computing services" (SMART 2013/0039), in: Time.lex and Spark Ltd, "Standard terms and performance criteria in service level agreements for cloud computing services", D2. First Interim Report, Annex 2, 2014. (istraživačka studija). URL link to work

 


Izabrani projekti

(Spark Legal Network) Time.lex; Spark Legal Network i Tech4i2; European Commission

Cross-border data flow in the digital single market: study on data location restrictions - study under the assignment of the European Commission(SMART 2015/0054), 2017. doi:10.2759/92602 (sudjelovanje kao nacionalni istraživač za Spark za potrebe izrade finalnog izvješća, str. 140). http://dx.doi.org/10.2759/92602