Luka Burazin diplomirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pravosudni ispit položio je 2006. godine. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu zaposlio se 2005., u zvanje docenta izabran je 2013., a u zvanje izvanrednog profesora 2018. godine. Od 2013. do 2015. te od 2017. do danas predstojnik je Katedre za teoriju prava. Utemeljitelj je i voditelj Zagrebačke grupe za teoriju prava te od 2022. predsjednik Hrvatske udruge za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države (hrvatska sekcija Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie/International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy). Kao istraživač i nastavnik boravio je na Sveučilištu u Đenovi (2013.), Sveučilištu u Bergamu (2013.) i Sveučilištu Rim III (2022.). Održao je više gostujućih predavanja (Đenova, Bergamo, Milano, Ljubljana, Graz, Krakow, Rim, Bolonja, Sarajevo, Ciudad de México). U akad. god. 2014./2015. i 2015./2016. izvodio je nastavu na poslijediplomskom studiju Tarellovog instituta za filozofiju prava (Đenova). Od 2022. sunositelj je predmeta Metodologija istraživanja u pravnim znanostima na Doktorskom studiju pravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu. Autor je niza radova iz teorije i filozofije prava, od kojih su neki objavljeni u časopisima Rechtstheorie, Archiv fuer Rechts- und Sozialphilosophie, Diritto e questioni pubbliche, Ratio Juris, Jurisprudence, Doxa te u knjigama izdavača Oxford University Press, Edward Elgar i Springer. Autor je dviju natuknica u Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy (Springer). Suautor je Priručnika za teoriju prava – praktični dio (2. izd., Naklada Breza, Zagreb, 2020.). Suurednik je knjiga Law and State. Classical Paradigms and Novel Proposals (Peter Lang Publishing, Frankfurt am Main, 2015.), Law as an Artifact (Oxford University Press, New York, 2018.), The Artifactual Nature of Law (Edward Elgar, Cheltenham, 2022.) i Jurisprudence in the Mirror: The Civil Law World Meets the Common Law World (Oxford University Press, New York, 2023., u pripremi). Aktivni je sudionik međunarodnih konferencija. Od 2011. suurednik je međunarodnog znanstvenog časopisa Revus – journal for constitutional theory and philosophy of law. Utemeljitelj je i urednik bibliotečnog niza Teorija prava, izdavača Naklada Breza. Član je Savjetodavnog odbora međunarodnog udruženja Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists. Organizator je više međunarodnih konferencija iz teorije prava. Suprevoditelj je (s engleskog jezika) knjige N. MacCormick, Institucije prava (2014.), prevoditelj (s talijanskog jezika) knjige R. Guastini, Sintaksa prava (2016.) i R. Guastini, Tumačenje i argumentacija (2023.), kao i niza članaka iz teorije prava (s engleskog, njemačkog, talijanskog i slovenskog jezika).