Uvod: Određenje ključnih pojmova (2h)
Javni odnosi u užem smislu: komuniciranje s javnošću (4h)
Osnovni pojmovi o protokolu (2h)
Metode i sredstva stvaranja pozitivne slike u javnosti – propaganda i drugi oblici persuazivne komunikacije; komunikacijska strategija i politika (4h)
Razine i oblici organizacije službe javnih odnosa (4h)
Unutar-organizacijska funkcija javnih odnosa – socijalna klima i radna efikasnost organizacije (2h)
Organizacija službe javnih odnosa u hrvatskoj upravi: tijela državne uprave i druga državna tijela, županijska razina, razina gradova i općina (4h)
Nadzor javnosti nad radom uprave u demokratskim društvima (4h)
Osnovna moralna pitanja djelatnosti odnosa s javnošću (2h)
Završno predavanje: primjer odabranog oblika komuniciranja s javnošću tijela uprave RH (2h)