Juraj Brozović, mag. iur.
Zvanje:asistent - predavač
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Konzultacije:

ponedjeljkom od 10 sati

Telefon:01 4597 597
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Građansko procesno pravo
Godina diplomiranja:2013
Na katedri od:2015

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Juraj Brozović rođen je 1989. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirao je 2013. godine na Pravnom fakultetu Sveučišta u Zagrebu summa cum laude. Tijekom studiranja nagrađen je dekanovom nagradom, rektorovom nagradom i posebnom rektorovom nagradom. Sudjelovao je u radu Pravne klinike Pravnog fakuteta u Zagrebu gdje je obnašao dužnost jednog od studentskih administratora. Sudjelovao je i na Willem C. Vis arbitration moot natjecanju iz međunarodne trgovačke arbitraže. Za vrijeme studija u koautorstvu je objavio više znanstveno-stručnih radova. Prije rada na Katedri za građansko procesno pravo, 17 mjeseci je radio kao odvjetnički vježbenik u Laktić & partneri odvjetničkom društvu d.o.o. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2016 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Brozović, Juraj.
Arbitražni platni nalozi kao metoda certifikacije nespornih tražbina // Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava - domaća i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća / Šago, D. et al. (ur.).
Split : Pravni fakultet, 2017. Str. 449-465.

2. Brozović, Juraj; Galiot, Vinko.
Pravni status embrija i istraživanje na embrionalnim matičnim stanicama - u vrtlogu biotehnologije, bioetike i prava // Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava / Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 513-548.

3. Preložnjak, Barbara; Brozović, Juraj.
Discouraging Unnecessary Litigation through the New Croatian Legal Aid System and Law Clinics // South Eastern Europe and the European Union - Legal Implications / SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law (ur.).
Mandelbachtal : Verlag Alma Mater, 2016. Str. 103-113.

4. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Brozović, Juraj.
Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu // Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava / Ksenija, Turković ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 572-584.

5. Uzelac, Alan; Brozović, Juraj.
Zadužnica: Evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja // Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća / Rijavec, Vesna ; Janevski, Arsen ; Galič, Aleš ; Čizmić, Jozo ; Lazić Smoljanić, Vesna ; Sesar, Milijan ; Šago, Dinka (ur.).
Split : Pravni fakultet, 2016. Str. 59-90.

6. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Brozović, Juraj.
Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu // Bioetika i dijete / Čović, Ante ; Radonić, Marija (ur.).
Zagreb : Pergamena d.o.o. ; Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 2011. Str. 191-214.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Brozović, Juraj.
Oslobođenje od sudskih pristojbi kao preduvjet ostvarenja prava na pristup pravosuđu. // Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. 33 (2017) , 3-4; 41-70 (članak, znanstveni).

2. Brozović, Juraj.
O mirovanju parničnog postupka i (ne)opravdanosti njegova napuštanja. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 37 (2016) , 2; 1011-1035 (pregledni rad, znanstveni).

3. Brozović, Juraj.
Mogućnost podnošenja tužbe na utvrđenje zastare u domaćem i poredbenom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 66 (2016) , 5; 693-718 (pregledni rad, znanstveni).

4. Preložnjak, Barbara; Brozović, Juraj.
The financial challenges of clinical legal education: an example from a Zagreb law clinic. // International Journal of Clinical Legal Education. 23 (2016) , 4; 136-161 (kratko priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Turković, Ksenija; Goldner Lang, Iris; Nikšić, Saša; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar; Brozović, Juraj.
Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 211-222 (prikaz, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana; Brozović, Juraj.
Kazneno djelo nesavjesnog liječenja u hrvatskom zakonodavstvu // IV. kongres Udruge pravnika u zdravstvu Aktualna problematika u zdravstvu : zbornik radova / Cerjan, Snježana (ur.).
Varaždin ; Split : Udruga pravnika u zdravstvu ; Grad Split, 2011. 191-222 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Preložnjak, Barbara; Brozović, Juraj.
The Financial Challenges of Clinical Legal Education in Legal Aid Reform. Example from Zagreb Law Clinic // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Preložnjak, Barbara; Brozović, Juraj.
A New Focus for Croatian Legal Aid System: encouraging early resolution and discouraging unnecessary litigation // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).
 
Izabrani projekti

Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost (Hrvatska zaklada za znanost)

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana