prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc.
Jasenko Marin

Jasenko Marin redoviti je profesor u trajnom zvanju na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1970. u Sisku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, magistrirao 2001. te doktorirao 2003. Od 1996. do 2003. godine bio je zaposlen u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2003. do danas zaposlen je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Održava nastavu na dodiplomskom studiju iz kolegija na hrvatskom jeziku Pomorsko i općeprometno pravo i Pravo osiguranja, kao i na kolegijima na engleskom jeziku European Transport Law, Insurance Law, Carriage of Goods by Sea, Transport Insurance Law. Na poslijediplomskom specijalističkom kao i sveučilišnom (doktorskom) studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održava nastavu iz kolegija Pomorsko pravo I - ugovori o prijevozu, Pomorsko pravo II - izvanugovorna odgovornost brodovlasnika, Pravo osiguranja te Pomorsko osiguranje. Na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje krizama voditelj je kolegija Pravno-ekonomski sustav i krize. U ak.god. 2015./2016. i 2016./2017. bio je prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Marin član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Hrvatskog društva za pravo osiguranja, čiji je bio i prvi predsjednik. Član je nadzornog odbora Hrvatskog društva za transportno pravo. Član je akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo sa sjedištem u Luksemburgu. Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove s međunarodnim elementom kao i za sporove bez međunarodnog elementa. Arbitar je pri Centru za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju. Izmiritelj je pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje. U razdoblju od studenog 2014. do svibnja 2018. bio je pravobranitelj na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Bio je član stručnog povjerenstva ministarstva nadležnog za poslove pomorstva pri izradi teksta Prijedloga Pomorskog zakonika iz 2004. godine. Također je bio član stručnih povjerenstava za izradu teksta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (2007, 2008, 2011, 2013.). Član je uredništva znanstvenih časopisa Hrvatsko pomorsko pravo – Comparative Maritime Law (izdavač: HAZU – Jadranski zavod, Zagreb). Preko četiri godine je bio član uredništva časopisa Zagrebačka pravna revija (izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Autor je jednog udžbenika i jedne znanstvene monografije, a koautor je u još dva udžbenika i dvije znanstvene monografije. Napisao je preko 30 recenziranih znanstvenih i stručnih članaka na hrvatskom i engleskom jeziku. Recenzirao je tri sveučilišna udžbenika iz prometnog prava i prava osiguranja te preko 50 radova objavljenih u znanstvenim časopisima. Aktivno je sudjelovao na dvadesetak međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija i seminara posvećenih različitim pitanjima pomorskog, transportnog i osigurateljnog prava.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrani projekti

Bio je stručni suradnik izdavača „Narodne novine d.d.“ na projektu izrade Pravnog internetskog portala (PIP) za područja pomorskog, cestovnog, željezničkog, zračnog i poštanskog prava te prava unutarnje plovidbe i multimodalnog prometa. 

Teorija i praksa pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, međunarodna unifikacija pomorskog prava i kodifikacija prava mora (do 2007. voditelji: prof.dr.sc. Branko Jakaša/akademik Vladimir Ibler);

Hrvatsko pomorsko pravo i međunarodni standardi (voditelj: akademik Vladimir Ibler);

Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta EU (voditelj: prof.dr.sc. Nikoleta Radionov );

Novi hrvatski pravni sustav (projekt Pravnog fakulteta u Zagrebu).

Istraživač, suradnik i član Izvršnog odbora - europski znanstveni projekt NETwork of experts on the legal aspects of MARitimeSAFEty and security – MARSAFENET Cost action IS1105 (2012.-2016.).

 

Dokumenti