doc. dr. sc. Ivan Šimović
doc. dr. sc.
Ivan Šimović

Rođen 1984. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (Športsku gimnaziju). Po završetku srednje škole, 2002. godine upisao studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2003./2004., dobio Dekanovu nagradu te zbog postignutih rezultata u studiju postao stipendist Zaklade „Zlatko Crnić“. Diplomirao 2007. godine – diploma cum laude.

Po završetku studija, 2007. godine, zaposlio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu asistenta znanstvenog novaka na znanstvenoistraživačkom projektu „Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo“ (voditeljica: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar). Iste godine upisao je Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2014. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravo djeteta na stanovanje“ (mentorica: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac) te stekao status višeg asistenta. Krajem 2015. godine izabran u znanstevno-nastavno zvanje docenta.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Poglavlja u knjizi
 

1. Šimović, Ivan.
Cijepljenje kao zaštita djetetova prava na zdravlje: obiteljskopravna i ustavnosudska perspektiva // Cijepljenje i cjepiva / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2016.. Str. 49-58.

2. Šimović, Ivan.
Obiteljski dom, novi Obiteljski zakon iz 2015. i Preporuka Vijeća Europe o pravu bračnih drugova na korištenje obiteljskog doma // Pravo na dom / Akademik Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2016.. Str. 141-163.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Majstorović, Irena; Šimović, Ivan.
The scope of the deprivation of legal capacity as a precondition for the protection of rights and dignity of persons with disabilities. // Ljetopis socijalnog rada. 25 (2018) , 1; 65-86 (pregledni rad, znanstveni).

2. Naumovski, Tena; Šimović, Ivan.
Institut izvanbračne zajednice – analiza hrvatskih i njemačkih rješenja. // Hrvatska pravna revija. XVIII (2018) , 6; 1-18 (pregledni rad, znanstveni).

3. Preložnjak, Barbara; Šimović, Ivan.
EUROPEAN EXPERIENCES AND CROATIAN PERSPECTIVES OF COMPENSATION PROGRAMS IN CASE OF CHILDHOOD VACCINE INJURY. // InterEU law east : journal for the international and european law, economics and market integrations. 5 (2018) , 1; 15-35 (članak, znanstveni).

4. Pavić, Marina; Šimović, Ivan; Čulo Margaletić, Anica.
Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 8 (2017) , posebni broj; 171-198 (članak, znanstveni).

5. Šimović, Ivan; Majstorović, Irena.
Povreda prava na obiteljski život u postupcima međunarodne otmice djece: o značenju načela žurnog postupanja. // Hrvatska pravna revija. 17 (2017) , 11; 1-9 (pregledni rad, znanstveni).

6. Šimović, Ivan.
Pravno uređenje obiteljskog doma u hrvatskom obiteljskom pravu – prijepori i dvojbe –. // Hrvatska pravna revija. 15 (2015) , 2; 33-45 (članak, znanstveni).

7. Šimović, Ivan.
Bračne smetnje u svjetlu obiteljskog i kanonskog prava. // Bogoslovska smotra. 85 (2015) , 1; 235-265 (pregledni rad, znanstveni).

8. Šimović, Ivan.
Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu. // Pravo u gospodarstvu. 54 (2015) , 4; 685-708 (članak, znanstveni).

9. Šimović, Ivan; Ćurić, Ivan.
EUROPSKA UNIJA I OBITELJSKO PRAVO – MEĐUNARODNOPRIVATNOPRAVNI, PROCESNOPRAVNI I MATERIJALNOPRAVNI ASPEKTI. // Ljetopis socijalnog rada. 22 (2015) , 2; 163-189 (pregledni rad, znanstveni).

10. Šimović, Ivan.
Utjecaj dobi na poslovnu i parničnu sposobnost. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 5; 1625-1685 (pregledni rad, znanstveni).

11. Šimović, Ivan.
Uzdržavanje bračnih i izvanbračnih drugova te istospolnih partnera - hrvatska rješenja i europski kontekst. // Revija za socijalnu politiku. 18 (2011) , 3; 257-289 (pregledni rad, znanstveni).

12. Čulo, Anica; Šimović, Ivan.
Registar bračnih ugovora kao doprinos sigurnosti u pravnom prometu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 5; 1029-1068 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Šimović, Ivan.
Znanstveno-stručni skup Pravna zaštita djece bez pratnje. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 4; 701-711 (prikaz, ostalo).

2. Šimović, Ivan.
Rešetar, B. ; Bogdanović, O. ; Mirošević, I. ; Godžirov, A. ; Menđušić-Škugor, E. ; Oraić, T. ; Lambaša, L. ; Matijević, M. ; Čulo, A. ; Mikšić, I. ; Aras, S. ; Karaula, K. ; Radina, A.: Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 12 (2010) , 1/2; 391-397 (prikaz, ostalo).

3. Šimović, Ivan.
Economy and Democracy: a review. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 43 (2009) , 1; 163-166 (osvrt, ostalo).

4. Šimović, Ivan.
Ivančić-Kačer, B. ; Klasiček ; D. ; Karlović, T. ; Ernst, H.: Odabrane teme građanskog i obiteljskog prava - prikaz knjige. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 4; 1051-1066 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Čulo Margaletić, Anica; Preložnjak, Barbara; Šimović, Ivan.
PRESUMPTION OF MOTHERHOOD ON THE CROSSROAD OF SURROGACY ARRANGEMENTS IN EU // EU and Comparative Law Issues and Challenges Series / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 2019. 778-802 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čulo Margaletić, Anica; Šimović, Ivan.
FROM PROTECTION TO AUTONOMY AND SUPPORT – CHALLENGES OF COMPLIANCE WITH THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES STANDARDS // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2018, Conference Proceedings, Vol. 5, Modern Science, Issue 1.1.
161-168 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šimović, Ivan.
Poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću kao predmet bračne stečevine u Republici Hrvatskoj - teorijske dvojbe i izazovi u praksi // Zbornik radova Šesti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa" / Huseinbegović, Alena ; Pürner, Stefan ; Ponjavić, Zoran ; Hlača, Nenad ; Duraković, Anita ; Demirović, Ramajana (ur.).
Mostar : Pravni fakultet Univerziteta, 2018. 253-265 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Šimović, Ivan.
Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu i mogućnost implementacije njemačkih rješenja u hrvatski pravni sustav // V. ZAGREBAČKO-SKOPSKI PRAVNI KOLOKVIJ - ZBORNIK RADOVA / Sikirić, Hrvoje ; Baretić, Marko ; Miladin, Petar ; Davitkovski, Borce ; Bužarovska, Gordana ; Koevski, Goran ; Kanceljak, Ivana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 227-249 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Šimović, Ivan.
Cijepljenje kao zaštita djetetova prava na zdravlje - obiteljskopravna i ustavnosudska perspektiva // Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi - cijepljenje i cjepiva ; probir razvojnog poremećaja kuka / doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr. med. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2016. 55-65 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Majstorović, Irena; Šimović, Ivan.
GUARDIANSHIP FOR ADULTS WITH DISABILITIES IN CROATIA: EMPEROR'S NEW CLOTHES? // 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT - International Scientific Conference / Liljana, Rihter ; Gordana, Berc (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada, / University of Zagreb, Faculty of Law, Department of Social Work, 2017. 248-249 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Šimović, Ivan.
Pravo djeteta na stanovanje / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 29.04. 2014., 386 str. Voditelj: Korać Graovac, Aleksandra.