prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
prof. dr. sc.
Hrvoje Arbutina

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1980

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 609
Katedra/služba:
Financijsko pravo i financijska znanost
Konzultacije:

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza; Filković, Marjan.
Osnove poreznog prava .
Zagreb : Narodne novine, 2017 (sveučilišni udžbenik).

2. Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza.
Osnove poreznog prava .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2010. (ostalo).

3. Lončarić Horvat, Olivera; Arbutina, Hrvoje.
Osnove međunarodnog poreznog prava .
Zagreb : Narodne novine, 2007 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Spomenica profesoru dr.sc. Juri Šimoviću / Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Arbutina, Hrvoje; Bogovac, Jasna; Čičin-Šain, Nevia.
Taxation, State Aid and distortions of competition, XXVIII FIDE Congress, Lisbon/Estoril, Congress Proceedings - Croatian Report // Taxation, State Aid and distortions of competition, XXVIII FIDE Congress, Lisbon/Estoril / da Cruz Vilaça, José Luís ; Botelho Moniz, Carlos ; Leandro Vasconcelos, Rita ; Saavedra, Alberto (ur.).
Lisabon : Almedina, 2018. Str. 193-202.

2. Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza; Cindori, Sonja; Bogovac, Jasana; Čičin Šain, Nevia; and Reiner, Ivan.
Trends and Players in Tax Policy: Croatia // Trends and Players in Tax Policy / Lang, M. et al. (ur.).
Amsterdam / The Netherlands : IBFD, 2016. Str. 275-299.

3. Arbutina, Hrvoje; Bogovac, Jasna.
Tax Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 481-503.

4. Arbutina, Hrvoje.
CONSTITUTIONAL AND SUPRANATIONAL LIMITATIONS AND GUIDELINES ON TAXING POWERS – CASE OF CROATIA // Bridging a Sea: Constitutional and Supranational Limitations to Taxing Powers of the States across the Mediterranean Sea / Edrey, Yoseph, and Greggi, Marco (ur.).
Rim : Aracne editrici S.r.l., 2010. Str. 15-43.

5. Arbutina, Hrvoje.
Direct tax rules and the EU fundamental freedoms: origin and scope of the problem ; National Report - Croatia // Direct tax rules and the EU fundamental freedoms: origin and scope of the problem ; National and Community responses and solutions / Xenios L. Xenopoulos (ur.).
Nicosia, Cyprus : Theopress Ltd., 2006. Str. 91-100.

6. Pitarević, Mihaela; Arbutina, Hrvoje.
Croatia : individual taxation // European Tax Handbook / Kesti, Juhani (ur.).
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2006. Str. 125-129.

7. Pitarević, Mihaela; Arbutina, Hrvoje.
Croatia : corporate Taxation // European Tax Handbook / Kesti, Juhani (ur.).
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2006. Str. 119-124.

8. Pitarević, Mihaela; Arbutina, Hrvoje.
Croatia : individual taxation // European Tax Handbook / Kesti, Juhani (ur.).
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2005. Str. 131-134.

9. Pitarević, Mihaela; Arbutina, Hrvoje.
Croatia : corporate taxation // European Tax Handbook / Kesti, Juhani (ur.).
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2005. Str. 125-129.

10. Pitarević, Mihaela; Arbutina, Hrvoje.
Croatia - individual taxation // European Tax Handbook / Kesti, Juhani (ur.).
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2004. Str. 131-134.

11. Pitarević, Mihaela; Arbutina, Hrvoje.
Croatia - corporate taxation // European Tax Handbook / Kesti, Juhani (ur.).
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2004. Str. 125-129.

12. Arbutina, Hrvoje; Kuliš, Danijela; Pitarevic, Mihaela.
Comparison and harmonisation of the Croatian tax system with the tax system in the European Union // Croatian Accession to the European Union : Economic and Legal Challenges / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institute of Public Finance ; Friedrich Ebert Stiftung, 2003. Str. 89-112.

13. Arbutina, Hrvoje; Kuliš, Danijela; Pitarević, Mihaela.
Usporedba i usklađivanje hrvatskoga poreznog sustava s poreznim sustavima Europske Unije // Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: izazovi ekonomske i pravne prilagodbe / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za javne financije ; Zaklada Friedrich Ebert, 2003. Str. 83-105.

14. Pitarević, Mihaela; Arbutina, Hrvoje.
Croatia - individual taxation // European Tax Handbook / Kesti, Juhani (ur.).
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2003. Str. 121-124.

15. Pitarević, Mihaela; Arbutina, Hrvoje.
Croatia - corporate taxation // European Tax Handbook / Kesti, Juhani (ur.).
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2003. Str. 115-119.

16. Arbutina, Hrvoje.
Pristojbeni sustav Republike Hrvatske // Hrvatski fiskalni sustav (Financijsko pravo - posebni dio) / Ljubičić, Petar (ur.).
Zagreb : Birotehnika, 1999. Str. 133-153.

17. Arbutina, Hrvoje.
Javni dug u Republici Hrvatskoj // Hrvatski fiskalni sustav (Financijsko pravo - posebni dio) / Ljubičić, Petar (ur.).
Zagreb : Birotehnika, 1999. Str. 159-177.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Šimović, Jure; Arbutina, Hrvoje; Mijatović, Nikola; Rogić Lugarić, Tereza; Cindori, Sonja.
Hrvatski fiskalni sustav / Vesna Grubić (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2010..

2. Jelčić, Božidar; Lončarić Horvat, Olivera; Šimović, Jure; Arbutina, Hrvoje; Mijatović, Nikola.
Financijsko pravo i financijska znanost / Grubić Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008..
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Arbutina, Hrvoje; Žunić Kovačević, Nataša.
The history of double tax conventions in Croatia. // Financial theory and practice. 38 (2014) , 2; 222-245 (pregledni rad, znanstveni).

2. Arbutina, Hrvoje.
USKLAĐIVANJE HRVATSKOG PRAVA S PRAVOM EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA O IZRAVNIM POREZIMA I POREZIMA NA PREMIJE OSIGURANJA IZMEĐU POREZNIH ADMINISTRACIJA ZEMALJA ČLANICA. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IV (2013) , 1/2013; 111-130 (članak, znanstveni).

3. Arbutina, Hrvoje.
Ustavna i nadnacionalna ograničenja ovlaštenja na oporezivanje. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 62 (2012) , 5-6; 1283-1322 (članak, znanstveni).

4. Arbutina, Hrvoje.
JEDAN NAPOR ZA POSTIGNUĆE HARMONIZACIJE OPOREZIVANJA DOBITI U EUROPSKOJ UNIJI: DIREKTIVA O MATIČNOM I ZAVISNOM DRUŠTVU. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. I (2010) , 1/2010; 73-92 (članak, znanstveni).

5. Kesner-Škreb, Marina; Arbutina, Hrvoje; Kuliš, Danijela; Mađarević-Šujster, Sanja.
Progresivnost poreza na dohodak u Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 1999. godine. // Financijska teorija i praksa. 25 (2001) , 2; 139-261 (članak, znanstveni).

6. Arbutina, Hrvoje.
Neka pitanja financiranja jedinica lokalne samouprave - međunarodnokomparativni aspekt. // Hrvatska javna uprava. 2 (2000) , 2; 283-299 (pregledni rad, znanstveni).

7. Arbutina, Hrvoje.
Neka pitanja normativnog uređenja i reforme porezne administracije u Hrvatskoj. // Financijska praksa. 23 (1999) , 1-2; 119-140 (članak, znanstveni).

8. Arbutina, Hrvoje.
Reforma poreznih sustava u tranzicijskim državama srednje i istočne Europe. // Financijska praksa . 23 (1999) , 3; 255-275 (članak, znanstveni).

9. Arbutina, Hrvoje.
Prava i obveze poreznih obveznika u Hrvatskoj. // Financijska praksa. 23 (1999) , 4-5; 651-665 (članak, znanstveni).

10. Arbutina, Hrvoje.
Neka pitanja normativnog uređenja i reforme porezne administracije u Hrvatskoj. // Financijska praksa. 22 (1998) , 1-2; 119-141 (članak, znanstveni).

11. Arbutina, Hrvoje.
Međunarodno i unutrašnje dvostruko oporezivanje. // Financijska praksa. XXII (1998) , 6; 661-675 (članak, znanstveni).

12. Arbutina, Hrvoje.
Međunarodno i unutrašnje dvostruko oporezivanje. // Financijska praksa. 22 (1998) , 6; 675-690 (članak, znanstveni).

13. Arbutina, Hrvoje.
Pitanje definicije pojma "dvostruko oporezivanje". // Financijska praksa. 21 (1997) , 3; 408-427 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Arbutina, Hrvoje.
Hungary in International Tax Planning / Daniel Deak. Amsterdam: IBFD, 2003.. // Financijska teorija i praksa. 28 (2004) , 3; 411-416 (prikaz, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Arbutina, Hrvoje.
Mobilnost radne snage unutar država članica Europske unije i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja // Financije i računovodstvo u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva / Cota, Bogomil ; Tadijančević, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2008. 355-365 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Arbutina, Hrvoje.
Explanation of the Croatian tax system // Direct tax rules and the EU fundamental freedoms: origin and scope of problem ; National and Community responses and solutions / Xenios L. Xenopulos (ur.).
Nicosia, Cyprus : Theopress Ltd. Nicosia - Cyprus, 2006. 91-100 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Arbutina, Hrvoje.
Promjene u poreznom sustavu // Zbornik 50. jubilarnog susre4ta pravnika, Opatija '12 / Barbić, Jakša, i Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb, 2012. 313-345 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

2. Arbutina, Hrvoje.
Bilateralni ugovori sredno i istočnoeuropskih država o izbjegavanju međunrodnog dvostrukog oporezivanja // Tendencije u razvoju financijske aktivnosti države / Jelčić, Božidar, Šimović, Jure (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2000. 165-180 (objavljeni rad).

3. Arbutina, Hrvoje.
Međunarodno dvostruko oporezivanje dobiti i dohotka: problem, i njegovo rješenje u poreznom sustavu Republike Hrvatske // Današnja financijalna znanost / Dr. Gordan Družić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998. 225-240 (objavljeni rad).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Arbutina, Hrvoje; Žunić Kovačević, Nataša.
The History of Double Tax Conventions - Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Arbutina, Hrvoje.
USTAVNA I NADNACIONALNA OGRANIČENJA OVLAŠTENJA NA OPOREZIVANJE, 2012. (znanstveni rad).

2. Arbutina, Hrvoje.
POREZNI IZDACI U KONTEKSTU PRESUDA EUROPSKOG SUDA – ASPEKTI OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI, 2012. (znanstveni rad).

3. Arbutina, Hrvoje.
Promjene u poreznom sustavu, 2012. (znanstveni rad).

4. Arbutina, Hrvoje.
POTKAPITALIZIRANJE KAO METODA IZBJEGAVANJA OBVEZE POREZA NA DOBIT, 2011. (znanstveni rad).

5. Arbutina, Hrvoje.
Porez na kapitalne dobitke fizičkih osoba - osnove teorijskog koncepta i normativna rješenja u Hrvatskoj, 2010. (znanstveni rad).

6. Arbutina, Hrvoje.
CONSTITUTIONAL AND SUPRANATIONAL LIMITATIONS AND GUIDELINES ON TAXING POWERS – CASE OF CROATIA, 2010. (znanstveni rad).

7. Arbutina, Hrvoje; Kesner-Škreb, Marina; Kuliš, Danijela; Madžarević-Šujster, Sanja.
Istraživački projekt: Progresivnost poreza na dohodak u Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 1999. godine / voditeljica Marina Kesner-Škreb, 2000. (istraživački projekt).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Šinković, Zoran.
Međunarodno dvostruko oporezivanje / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 07.10. 2004., 189. str. Voditelj: Arbutina, Hrvoje.
 
  Prevodilaštvo
 

1. Porezni leksikon s višejezičnim rječnikom : engleski, hrvatski, francuski, njemački, španjolski / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za javne financije, 1999 (leksikon).
 

Profesionalni interesi i članstva

Financijsko pravo i financijska znanost

Međunarodno financijsko pravo


Povijest zaposlenja

Hrvoje Arbutina redovni je profesor na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost. Na Pravnom fakultetu sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost i Međunarodno financijsko pravo (nositelj predmeta, izborni predmet) a na Društvenom veleučilišta u Zagrebu iz predmeta Financiranje javne uprave. Predstojnik je Poreznog odjela Društvenog veleučilišta, na kojem je  nositelj i nastavnik sljedećih predmeta: Porezno pravo, Usporedno porezno pravo, Posebni porezi i Porez na dobit. Istraživač je u više projekata, autor je više znanstvenih i stručnih radova, jedan je od autora sveučilišnog udžbenika, sudjelovao je na znanstvenim i stručnim savjetovanjima i skupovima. Više puta je studijski boravio u inozemstvu.