Antonija Petričušić izvanredna je profesorica na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu te gostujuća profesorica i članica Akademskog vijeća Europskog regionalnog poslijediplomskog studija demokracije i ljudskih prava.

Kao dobitnica stipendije Fulbright, u akademskoj godini 2022/2023 predavala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Minnesoti. Od 2018. do 2022. godine bila je članica je Savjetodavnog odbora, tijela stručnjakinja i stručnjaka koje nadgledaju primjenu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice.

Doktorirala je na Pravnom fakultetu  Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz). Disertacija je nagrađena stipendijom i nagradom za mlade istraživače sa Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Preis des Landeshauptmannes). Završila je poslijediplomski studij iz područja sociologije i socijalne antropologije na Central European University u Budimpešti, Mađarska. Završila je i poslijediplomski studij iz područja ljudskih prava i demokratizacije Sveučilišta u Sarajevu i Bologni, diplomirala na Fakultetu političkih znanosti na studiju novinarstva te na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Za studentske radove nagrađena je nagradom Svjetskog viktimološkog društva, Dekanovom nagradom i Rektorovom nagradom. Za značajan doprinos rodnoj ravnopravnosti i društvenoj pravednosti u Hrvatskoj u 2020. godini nagrađena je nagradom Fierce Women Award. Za nastavnički rad nagrađena je Nagradom za najbolji e-kolegij na Pravnom fakultetu u  Zagrebu u akademskoj godini 2020/21. Za zagovaračke aktivnosti inicijative “Pravo svakog djeteta na školski obrok”, koja je rezultirala uvođenjem školskog obroka djeci u svim osnovnim školama Hrvatske, nagrađena je Priznanjem za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”, Posebnim priznanjem Hrvatske udruge socijalnih radnika, Nagradom “Utjecajne hrvatske žene”, Nagradom Grada Zagreba, Nagradom Pravnog fakulteta za najbolje inovacije u akademskoj godini 22/23 te Nagradom za promicanje prava djeteta u 2023. godini.

Radila je ranije kao znanstvena suradnica na Institutu za austrijsko, europsko i poredbeno javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu u Austriji, kao znanstvena novakinja na Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, kao suradnica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske te kao znanstvena suradnica na Europskoj akademiji u Bolzanu u Italiji.