doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc.
Anica Čulo Margaletić

Rođena 1981. u Vinkovcima gdje je završila osnovnu i srednju školu (opću gimnaziju). 2004. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija primila je nekoliko nagrada kao izvrstan student (Dekanova nagrada 2002., te Rektorova nagrada 2002. i 2003.), a dvije akademske godine bila je stipendist Zaklade „Zlatko Crnić“. Po završetku studija zaposlila se najprije kao sudačka vježbenica na Općinskom sudu u Vinkovcima, a od veljače 2006. kao asistentica na Pravnom fakultetu u Osijeku na Katedri za obiteljsko pravo. Iste godine upisala je poslijediplomski sveučilišni studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku  2012. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa“ (mentorica: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar), te je u travnju 2012. stekla status više asistentice. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana 2014. godine. Završila pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Sudjelovala u izvođenju nastave na doktorskom studiju Građanskopravne i obiteljskopravna znanost, poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Prava djece, te Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medijacija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo, Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji, te Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.  Kao istraživač sudjelovala je na projektu Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje na zajedničkom europskom tržištu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te  na projektu SUNICOP – 'Strenghtening University Cooperation Osijek-Pecs' (u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.).

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Čulo Margaletić, Anica.
Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa .
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Čulo Margaletić, Anica.
Novine iz prakse Europskog suda za ljudska prava // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014. Str. 13-21.

2. Čulo Margaletić, Anica; Kájtar, Edit.
Mediation in Family and Labour Law Conflicts // Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia / Drinoczi, Timea ; Župan, Mirela ; Ercsey, Zsombor ; Vinković, Mario (ur.).
Pecs, Osijek : Faculty of Law University of Pecs, Faculty of Law University of Osijek, 2012. Str. 551-572.

3. Čulo Margaletić, Anica; Kajtár, Edit.
Medijacija u obiteljskim i radnim sporovima // Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.).
Pečuh-Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu i Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2012. Str. 467-488.

4. Čulo, Anica; Radina, Ana.
Valjanost bračnog ugovora // Imovinskopravni aspekti razvoda braka - hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, Branka ; Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 139-163.

5. Čulo, Anica.
Zaštita i ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u hrvatskom obiteljskom pravu // Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta / Ceranić, Vedran ; Oraić, TIn (ur.).
Zagreb : Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 157-173.

6. Čulo, Anica.
Pravo djeteta pacijenta na informirani pristanak // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2009. Str. 139-160.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Čulo Margaletić, Anica.
The Role of Lawyers in Family Law Disputes. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 68 (2018) , 2; 217-241 (članak, znanstveni).

2. Čulo Margaletić, Anica.
Prava djeteta u obiteljskoj medijaciji. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 8 (2017) , S.I.; 151-170 (članak, znanstveni).

3. Pavić, Marina; Šimović, Ivan; Čulo Margaletić, Anica.
Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 8 (2017) , posebni broj; 171-198 (članak, znanstveni).

4. Korać Graovac, Aleksandra; Čulo, Anica.
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - novi pristup shvaćanju prava osoba s duševnim smetnjama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 1; 65-108 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Čulo, Anica; Šimović, Ivan.
Registar bračnih ugovora kao doprinos sigurnosti u pravnom prometu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 5; 1029-1068 (pregledni rad, znanstveni).

6. Belaj, Vlado; Čulo, Anica.
Nasljedno pravo izvanbračnog druga. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 1-2; 121-137 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Čulo Margaletić, Anica.
Prikaz knjige:Dubravka Hrabar, Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive, Zagreb, 2018.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 68 (2018) , 3-4; 615-619 (prikaz, ostalo).

2. Čulo Margaletić, Anica.
Prikaz IV. znanstveno-stručnog skupa "Represivne mjere za zaštitu osobnih prava djece i Haška konvencija o mjerama za zaštitu djece 1996.". // Pravni vjesnik. 2 (2012) ; 131-133 (prikaz, ostalo).

3. Čulo Margaletić, Anica.
Prikaz IV. znanstveno-stručnog skupa "Represivne mjere za zaštitu osobnih prava djece i Haška konvencija o mjerama za zaštitu djece 1996.". // Pravni vjesnik. 2 (2012) ; 131-133 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Čulo Margaletić, Anica; Preložnjak, Barbara; Šimović, Ivan.
PRESUMPTION OF MOTHERHOOD ON THE CROSSROAD OF SURROGACY ARRANGEMENTS IN EU // EU and Comparative Law Issues and Challenges Series / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 2019. 778-802 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čulo Margaletić, Anica.
Parents with Mental Disabilities and Protection of the Child's Interest // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.2.
689-696 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Čulo Margaletić, Anica; Šimović, Ivan.
FROM PROTECTION TO AUTONOMY AND SUPPORT – CHALLENGES OF COMPLIANCE WITH THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES STANDARDS // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2018, Conference Proceedings, Vol. 5, Modern Science, Issue 1.1.
161-168 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Čulo Margaletić, Anica.
Child-friendly family mediation // 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017, Modern Science, Conference Proceedings, Volume I.
Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2017. 315-323 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Čulo Margaletić, Anica.
CHILD-FRIENDLY SOCIAL SERVICES – FOCUS ON THE CHILD'S RIGHTS // 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT - International Scientific Conference / Liljana, Rihter ; Gordana, Berc (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada, / University of Zagreb, Faculty of Law, Department of Social Work ,, 2017. 215-216 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).
 
  Disertacije
 

1. Čulo Margaletić, Anica.
Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 06.03. 2012., 316. str. Voditelj: Hrabar, Dubravka.
 

Povijest zaposlenja

Od 2005. do 2006. godine radila kao sudačka vježbenica na Općinskom sudu u Vinkovcima. Od 2006. godine zaposlena kao asistentica, od 2012. kao viša asistentica, te od 2014. kao docentica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Od studenog 2014. zaposlena kao docentica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Portfoliji Djelatnika

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

 
Zavod/služba: