izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
izv. prof. dr. sc.
Anica Čulo Margaletić

Rođena 1981. u Vinkovcima gdje je završila osnovnu i srednju školu (opću gimnaziju). 2004. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija primila je nekoliko nagrada kao izvrstan student (Dekanova nagrada 2002., te Rektorova nagrada 2002. i 2003.), a dvije akademske godine bila je stipendist Zaklade „Zlatko Crnić“. Po završetku studija zaposlila se najprije kao sudačka vježbenica na Općinskom sudu u Vinkovcima, a od veljače 2006. kao asistentica na Pravnom fakultetu u Osijeku na Katedri za obiteljsko pravo. Iste godine upisala je poslijediplomski sveučilišni studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku  2012. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa“ (mentorica: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar), te je u travnju 2012. stekla status više asistentice. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana 2014. godine. Završila pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Sudjelovala u izvođenju nastave na doktorskom studiju Građanskopravne i obiteljskopravna znanost, poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Prava djece, te Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medijacija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo, Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji, te Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.  Kao istraživač sudjelovala je na projektu Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje na zajedničkom europskom tržištu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te  na projektu SUNICOP – 'Strenghtening University Cooperation Osijek-Pecs' (u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.).

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Povijest zaposlenja

Od 2005. do 2006. godine radila kao sudačka vježbenica na Općinskom sudu u Vinkovcima. Od 2006. godine zaposlena kao asistentica, od 2012. kao viša asistentica, te od 2014. kao docentica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Od studenog 2014. zaposlena kao docentica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Portfoliji Djelatnika

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

Zavod/služba: