doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković
doc. dr. sc.
Ana Tokić Milaković

Ana Tokić Milaković diplomirala je psihologiju 2006. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2006. i 2007. godine je bila zaposlena kao vježbenik u Centru za psihodijagnostičke instrumente pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu u okviru Tehnološkog projekta pod nazivom Konstrukcija, razvoj i standardizacija psihologijskih mjernih instrumenata (voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Kolesarić). Pod stručnim vodstvom izv. prof. dr.sc. Damira Ljubotine, a u suradnji s Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u pripremi i provedbi Sveučilišne studentske ankete o radu nastavnika provedene ak. god. 2006/07, te analizi rezultata i pripremi izvještaja za sastavnice Sveučilišta.

Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu je zaposlena od 2007. godine, a sudjeluje u izvođenju kolegija „Uvod u psihologiju“, „Socijalna psihologija“, „Uvod u psihologiju – seminar“ i „Socijalna psihologija – seminar“ i mentorica je brojnim studentima u izradi završnih i diplomskih radova..

Od 2007. sudjeluje kao istraživač na znanstvenom projektu „Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske“, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kojeg vodi prof. dr. sc. Marina Ajduković. Također, u periodu od 2009. do 2011. sudjelovala je u planiranju i provedbi znanstveno-istraživačkog projekta „Obilježja obitelji u Republici Hrvatskoj i stavovi prema odgoju i korištenju represivnih metoda“, pod pokroviteljstvom tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i vodstvom prof. dr. sc. Ninoslave Pećnik.

U svrhu znanstvenog usavršavanja, međunarodne suradnje te rada na doktorskoj disertaciji, tijekom rujna i listopada 2008. provela je mjesec dana u istraživačkom posjetu Sveučilištu u Örebru (Švedska), na Odsjeku za bihevioralne, socijalne i pravne znanosti (Centar za razvojna istraživanja, pod vodstvom prof. dr.sc. H. Stattina).

Aktivno je sudjelovala na 16 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te na ljetnoj školi europske i svjetske udruge istraživača o adolescenciji, pod nazivom „2010. Summer School of EARA (European Association for Research on Adolescence) and SRA (Society for Research on Adolescence)“ koja se održavala na Sveučilištu u Örebru (Švedska).

Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila 8 znanstvenih radova u časopisima (od čega 6 citiranih u Current Contents bazi) te jednu znanstvenu monografiju. Povremeni je recenzent za znanstvene časopise Ljetopis socijalnog rada , Journal of Adolescence i Journal of Family Social Work.. Dobitnica je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima, koju joj je dodijelilo Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstveno ostvarenje u 2011. godini.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskoga ponašanja u predviđanju samootkrivanja adolescenata roditeljima“ obranila je tijekom 2014. godine pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod stručnim mentorstvom prof. dr.sc. Ninoslave Pećnik, stekavši titulu doktora znanosti. Trenutno je zaposlena na radnom mjestu docenta na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2014

Na katedri od: 2007

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 828
Katedra/služba:
Psihologija
Konzultacije:

Utorkom od 10:00 do 11:00 sati.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Pećnik, Ninoslava; Tokić, Ana.
Roditelji i djeca na pragu adolescencije:pogled iz tri kuta, izazovi i podrška .
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011 (monografija).
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Tokić Milaković, Ana; Glatz, Terese; Pećnik, Ninoslava.
How do parents facilitate or inhibit adolescent disclosure? The role of adolescents’ psychological needs satisfaction. // Journal of social and personal relationships. 35 (2018) , 8; 1118-1138 (članak, znanstveni).

2. Tokić Milaković, Ana; Pećnik, Ninoslava.
Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development. // Društvena istraživanja. 23 (2014) , 1; 67-85 (članak, znanstveni).

3. Pećnik, Ninoslava; Radočaj, Tanja; Tokić, Ana.
Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 625-646 (članak, znanstveni).

4. Tokić, Ana; Pećnik, Ninoslava.
Parental Behaviors Related to Adolescents' Self-Disclosure : Adolescents' Views. // Journal of social and personal relationships. 28 (2011) , 2; 201-222 (članak, znanstveni).

5. Tilton-Weaver, Lauree; Kerr, Margaret; Pakalniskeine, Vilmante; Tokić, Ana; Salihović, Selma; Stattin, Hakan.
Open up or close down : How do parental reactions affect youth information management?. // Journal of adolescence. 33 (2010) , 2; 333-346 (članak, znanstveni).

6. Tokić, Ana.
Suvremene spoznaje u istraživanju povezanosti roditeljstva i adolescentske prilagodbe. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 6; 1133-1155 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Hinek, Silvija; Tokić Milaković, Ana.
Growing up with a brother diagnosed with autism spectrum disorder: the siblings’ perspective. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 55 (2019) , 1; 1-12 (članak, znanstveni).

2. Ružojčić, Mitja; Opačić, Ana; Tokić Milaković, Ana.
Who has a chance to overcome poverty? Predictors of educational achievement of youth living in poverty. // Vulnerable Children and Youth Studies. 13 (2018) , 4; 331-338 (članak, znanstveni).

3. Pećnik, Ninoslava; Matić, Jelena; Tokić Milaković, Ana.
Fulfillment of the Child’s Participation Rights in the Family and the Child’s Psychosocial Adjustment: Children’s and Parents’ Views. // Revija za socijalnu politiku. 23 (2016) , 3; 399-421 (članak, znanstveni).

4. Strabić, Nives; Tokić Milaković, Ana.
Elektroničko nasilje među djecom i njegova usporedba s klasičnim oblicima vršnjačkog nasilja. // Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 24 (2016) , 2; 184-201 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Tokić Milaković, Ana; Hinek, Silvija.
Growing up with Brother Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: Adult Siblings’ Perspective // Book of Abstracts / Hržica, Gordana ; Jeđuđ Borić, Ivana (ur.).
Zagreb, 2017. 53-53 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Ružojčić, Mitja; Ogresta, Jelena; Tokić Milaković, Ana.
Who can break the cycle of poverty? Predictors of perceived employability among young unemployed people who grew up in poverty // 37th STAR Conference Book of Abstracts / Lauri Korajlija, Anita ; Begić, Dražen ; Jurin, Tanja (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2016. 20-20 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Tokić Milaković, Ana; Ružojčić, Mitja.
Predictors of academic motivation and high-school achievement in adolescents who grew up in poverty // Abstract book / ECPP 2016 (ur.).
Angers, 2016. 140-141 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Vučković Juroš, Tanja; Tokić Milaković, Ana.
Is There a Way out? Cultural Capital and Educational Outcomes of Young People Who Grew up in Poverty // The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World / 3rd ISA Forum of Sociology (ur.).
Vienna, 2016. 734-734 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Herceg-Čavrak, Vesna; Tokić Pivac, Višnja; Vukšić, Iva; Tokić Milaković, Ana; Čavrak, Hrvoje.
The Relationship between Blood Pressure Variability and Left Ventricular Mass Index in Children with Primary Hypertension // Cardiology in the Young / Janoušek, Jan (ur.).
Prague : Cambridge University Press, 2015. 176-176 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Tokić Milaković, Ana; Pećnik, Ninoslava.
Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskog ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja / Zarevski, P., Jurin, T., Modić Stanke, K. (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2015. 220-220 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Pećnik, Ninoslava; Tokić, Ana.
Children's views on (the legal ban of) corporal punishment // 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challanging social responsibilities for child abuse and neglect.
Tampere : ISPCAN, 2011. 73-74 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Tokić, Ana; Pećnik, Ninoslava.
Validacija skale percipiranog roditeljskog ponašanja u kontekstu samootkrivanja adolescenata // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Pećnik, Ninoslava; Tokić, Ana.
Uvjerenja o ispravnim roditeljskim postupcima prema malom djetetu // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Tokić, Ana.
Parental behaviours related to adolescents' self-disclosure: adolescents' views // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Pećnik, Ninoslava; Tokić, Ana.
Self-disclosure to parents: Adolescents' views // 4th European Conference on Positive Psychology: Book of Abstracts, Opatija, July 1-4, 2008 / Brdar, Ingrid (ur.).
Rijeka : Faculty of Arts and Sciences, University of Rijeka, 2008. 338-338 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Ljubotina, Damir; Tokić, Ana.
Objective Assessment of Learning Outcomes in Higher Education: Do We Ignore the Issue? // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Tokić, Ana.
Pozitivna iluzija u ljubavnim vezama i njezina povezanost sa zadovoljstvom, kvalitetom i stabilnošću veze // 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja / Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Butković, Ana (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2007. 74-74 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Tokić, Ana; Pećnik, Ninoslava.
Adolescent’s personality and disclosure to parents // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Tokić, Ana; Pećnik, Ninoslava.
Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development and Validation // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Tokic, Ana.
Adolescents' Strategic Disclosure to Parents: Anticipating Reactions // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Tokić Milaković, Ana.
Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskog ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09.06. 2014., 237 str. Voditelj: Pećnik, Ninoslava.
 
  Diplomski radovi
 

1. Tokić, Ana.
Pozitivna iluzija u ljubavnim vezama i njezina povezanost sa zadovoljstvom, kvalitetom i stabilnošću veze / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 01.06. 2006., 31 str. Voditelj: Kamenov, Željka.
 
  Druge vrste radova
 

1. Tokić, Ana; Rajhvajn Bulat, Linda.
Prikaz skupa - II. hrvatski kongres primijenjene psihologije: "Zaštita zdravlja djece i mladih"., 2010. (prikaz kongresa).