doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković
doc. dr. sc.
Ana Tokić Milaković

Ana Tokić Milaković diplomirala je psihologiju 2006. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2006. i 2007. godine je bila zaposlena kao vježbenik u Centru za psihodijagnostičke instrumente pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu u okviru Tehnološkog projekta pod nazivom Konstrukcija, razvoj i standardizacija psihologijskih mjernih instrumenata (voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Kolesarić). Pod stručnim vodstvom izv. prof. dr.sc. Damira Ljubotine, a u suradnji s Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u pripremi i provedbi Sveučilišne studentske ankete o radu nastavnika provedene ak. god. 2006/07, te analizi rezultata i pripremi izvještaja za sastavnice Sveučilišta.

Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu je zaposlena od 2007. godine, a sudjeluje u izvođenju kolegija „Uvod u psihologiju“, „Socijalna psihologija“, „Uvod u psihologiju – seminar“ i „Socijalna psihologija – seminar“ i mentorica je brojnim studentima u izradi završnih i diplomskih radova..

Od 2007. sudjeluje kao istraživač na znanstvenom projektu „Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske“, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kojeg vodi prof. dr. sc. Marina Ajduković. Također, u periodu od 2009. do 2011. sudjelovala je u planiranju i provedbi znanstveno-istraživačkog projekta „Obilježja obitelji u Republici Hrvatskoj i stavovi prema odgoju i korištenju represivnih metoda“, pod pokroviteljstvom tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i vodstvom prof. dr. sc. Ninoslave Pećnik.

U svrhu znanstvenog usavršavanja, međunarodne suradnje te rada na doktorskoj disertaciji, tijekom rujna i listopada 2008. provela je mjesec dana u istraživačkom posjetu Sveučilištu u Örebru (Švedska), na Odsjeku za bihevioralne, socijalne i pravne znanosti (Centar za razvojna istraživanja, pod vodstvom prof. dr.sc. H. Stattina).

Aktivno je sudjelovala na 16 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te na ljetnoj školi europske i svjetske udruge istraživača o adolescenciji, pod nazivom „2010. Summer School of EARA (European Association for Research on Adolescence) and SRA (Society for Research on Adolescence)“ koja se održavala na Sveučilištu u Örebru (Švedska).

Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila 10 znanstvenih radova u časopisima (od čega 7 citiranih u Current Contents bazi) te jednu znanstvenu monografiju. Povremeni je recenzent za znanstvene časopise Ljetopis socijalnog rada , Journal of Adolescence , Journal of Research on Adolescence i Journal of Family Social Work.. Dobitnica je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima, koju joj je dodijelilo Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstveno ostvarenje u 2011. godini.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskoga ponašanja u predviđanju samootkrivanja adolescenata roditeljima“ obranila je tijekom 2014. godine pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod stručnim mentorstvom prof. dr.sc. Ninoslave Pećnik, stekavši titulu doktora znanosti. Trenutno je zaposlena na radnom mjestu docenta na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.