Rođena sam 10. srpnja 1967. godine u Bisku. Srednju školu završila sam u Obrazovnom centru za jezike u Zagrebu.

1988. godine završila sam četverogodišnji studij religiozne pedagogije i katehetskog pastorala na Katehetskom Institutu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

1990. godine upisala sam studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirala sam 1994. godine. Tijekom studija sudjelovala sam na dva projekta: 1991/2 – «Akcijski pristup pomoći obitelji u razvoju zajednice» gdje sam radila s djecom osnovnoškolskog uzrasta koja imaju poteškoće u učenju; 1992/3 – «Psihološka pomoć prognanicima» – rad s djecom prognanicima koja imaju problema u učenju i ponašanju. Na četvrtoj godini studija volontirala sam kao demonstrator u provođenju vježbi na kolegiju «Socijalni rad s obitelji».

Kao studentica dobila sam dvije nagrade: 1991/2 kao najbolja studentica svoje generacije, a 1993/4 kao najbolja diplomirana socijalna radnica.

Po završetku studija upisala sam poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu, smjer socijalna psihijatrija.

1999. godine obranila sam magistarski rad pod naslovom: «Povezanost sociodemografskih i psihičkih obilježja kod prilagodbe na život u domu umirovljenika» na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te izabrana u status asistenta.

Doktorsku radnju pod naslovom: «Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju» obranila sam 2004. godina na Pravnom fakultetu.

Za docenticu sam izabrana  2009., a za Predstojnicu katedre socijalne gerontologije 2011. godine.

U zvanje izvanredne profesorice izabrana sam  2013.

Od 1995.  zaposlena sam na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za socijalnu gerontologiju, gdje iz istoimenog kolegija vodim seminare i terensku nastavu. Po dobivanju ovlaštenja održavam ispite. Od 2003. do danas   izvodim nastavu (predavanja, seminare, vježbe   i terensku praksu). Od 2011. izvodim na diplomskom studiju nastavu iz kolegija Odabrana područja – starije osobe, a od 2012. i  nastavu iz izbornog kolegija: Palijativna skrb. U okviru Poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada pripremila sam 2 izborna kolegija: Odabrana poglavlja iz socijalne gerontologije i Palijativna skrb za starije osobe. 

Kao mentor pratila sam više od 60 diplomskih radnji.

Sudjelovala sam na 13 međunarodnih konferencija i 2 domaća skupa te objavila 20 znanstvenih radova.

Od profesionalnih i stručnih aktivnosti izdvajam sljedeće:

  • 2006.-2008. sudjelovanje na međunarodnom  projektu:  „Long-Term Care in Central and South Eastern Europe“, Institute for Social Policy, Vienna University of Economics and Business Administration, Vienna, Osterreih.
  • 2012.-2014.  su-voditeljica sam projekta „Pružatelji skrbi osobama starije životne dobi u obitelji na području grada Zagreba financiranom od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u Zagrebu.
  • Od 1999. godine uključena sam u edukaciju iz realitetne terapije, a 2003. položila sam certifikat.
  • 2001. boravila sam na jednomjesečnom  stručnom usavršavanju iz palijativne skrbi  u Hospice Buffalo, Buffalo,  New York, SAD
  • Završila sam  edukaciju iz  Aktivnog učenja i kritičkog mišljenja, Zagreb, 2011- 2013.
  • Pohađala sam ljetnu školu:  Socijalni  rad  u zajednici, Zagreb,  1.-6. srpnja 2012.
  • Pozvani predavač na poslijediplomskom   tečaju  stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije: Liječenje boli djece –  palijativna skrb,  2010. , 2011., 2012., 2013., 2014.
  • od 2013.  suvoditeljica sam IUC tečaja u Dubrovniku:  Contemporary Issues in Social Work: Working with Old Age.
  • Pozvani predavač na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo – 12. mart 2013.  Teme izlaganja: Uvod u palijativnu skrb i Komunikacija u palijativnoj skrbi

Od 2002.-2014.  aktivno sam  sudjelovala kao volonter  (predavač i organizator)   tečajeva za volontere u palijativnoj skrbi, tečaju terminalne palijativne skrbi za liječnike primarne zdravstvene zaštite/obiteljske medicine i tečaju palijativne skrbi za djelatnike domova za starije i nemoćne osobe i domova za psihički bolesne osobe.

Od 2003.-2004. bila sam predsjednica Hrvatske udruge prijatelja hospicija.

Od 2002. – 2004. bila sam član Komisije za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

2011. godine bila sam  član  radne skupine za izradu Prijedloga nacionalnog programa strateškog razvoja usluga međugeneracijske solidarnosti  za starije osobe pri Ministarstvu  obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Od 1999. godine član sam Hrvatske udruge socijalnih radnika i Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb, a od 2014. član Hrvatske komore socijalnih radnika.

Aktivno se služim engleskim jezikom.

Udana sam i majka 3 djece.