CEPULO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Izgradnja modernog hrvatskog sudstva 1848-1918.

Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Hrvatsko sudstvo se na sjecištu unutarnjih i vanjskih utjecaja (bečko i, naročito, budimpeštansko središte) u razdoblju 1848-1918. preobrazuje od feudalnog u racionalno i moderno sudstvo, ali taj razvoj nema samo uzlazni smjer. Ključno značenje u razvoju imao je politički činilac. Vanjski činioci su (izuzimajući razdoblje modernizacije 1849-1859) imali bitno ograničavajući utjecaj. Ipak, hrvatski pravosudni sustav uspostavljen je kao cjeloviti i posebni sustav. U radu je ukazano i na razvoj odvjetništva i javnog bilježništva.

Ključne riječi: hrvatsko sudstvo, Kraljevne Hrvatska i Slavonija, autonomija, modernizacija