prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc.
Vilim Bouček

Vilim Bouček redoviti je profesor na Katedri za međunarodno privatno pravo. Od rujna 1979. do lipnja 1981. radi kaoodvjetnički vježbenik kod Branka Arka, odvjetnika iz Zagreba., a od 1981. do 1987. je rukovoditelj Pravno-kadrovskog iopćeg sektora Radne organizacije "Oroplet" Pleternica. 1987. godine zapošljava se na Pravnom fakultetu u Zagrebukao asistent-postdiplomant pri Katedri za Međunarodno  privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Vlada njemačkimi engleskim, a služi se talijanskim i francuskim jezikom.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1979

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 604
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 4
Katedra/služba:
Međunarodno privatno pravo
Konzultacije:

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Europsko međunarodno privatno pravo