prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc.
Vilim Bouček

Vilim Bouček redoviti je profesor na Katedri za međunarodno privatno pravo. Od rujna 1979. do lipnja 1981. radi kaoodvjetnički vježbenik kod Branka Arka, odvjetnika iz Zagreba., a od 1981. do 1987. je rukovoditelj Pravno-kadrovskog iopćeg sektora Radne organizacije "Oroplet" Pleternica. 1987. godine zapošljava se na Pravnom fakultetu u Zagrebukao asistent-postdiplomant pri Katedri za Međunarodno  privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Vlada njemačkimi engleskim, a služi se talijanskim i francuskim jezikom.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1979

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 604
Katedra/služba:
Međunarodno privatno pravo
Konzultacije:

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Jessel-Holst, Christa; Sikirić, Hrvoje; Bouček, Vilim; Babić, Davor Adrian.
Međunarodno privatno pravo - zbirka presuda Suda Europske unije .
Zagreb : Narodne novine, 2014 (priručnik).

2. Bouček, Vilim.
Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog prava .
Zagreb : Vlastito izdanje, 2009 (udžbenik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Liber Amicorum Krešimir Sajko / Sikirić, Hrvoje; Bouček, Vilim; Babić, Davor Adrian; Petrak, Marko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bouček, Vilim.
Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II // Liber Amicorum Krešimir Sajko / Skirić, Hrvoje, Bouček Vilim, Babić Davor Adrian, Petrak Marko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 17-32.

2. Bouček, Vilim.
Načelo lex rei sitae u međunarodnom privatnom pravu i temeljne slobode iz Ugovora o EZ u stvarnopravnim odnosima s prekograničnim obilježjem // Liber Amicorum Nikola Gavella / Gliha, Igor et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 865-897.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Sajko, Krešimir; Sikirić, Hrvoje; Bouček, Vilim; Babić, Davor; Tepeš, Nina.
Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava - sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za zakon o međunarodnom privatnom pravu / Perć, Sanja (ur.).
Zagreb : Informator d.d., 2001.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bouček, Vilim.
Hijerarhijska ljestvica izvora europskog građanskog procesnog prava na području europskog građanskog sudovanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 1; 5-37 (članak, znanstveni).

2. Bouček, Vilim.
Prekogranično preoblikovanje trgovačkog društva i sloboda poslovnog nastana u presudi Vale Europskog suda: a sada nešto (ne) sasvim drugo!?. // Hrvatska pravna revija. 2013 (2013) , 5; 60-67 (članak, znanstveni).

3. Bouček, Vilim.
Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2012 (2012) , 1-2; 39-54 (članak, znanstveni).

4. Bouček, Vilim.
Europsko kartelno privatno pravo u Uredbi Rim II. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2012 (2012) , 5-6; 1731-1755 (članak, znanstveni).

5. Bouček, Vilim.
Pravno-historijski aspekt europskog međunarodnog privatnog prava. // Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije „Bosna i Hercegovina i euro-atlanske integracije: trenutni izazovi i perspektive“. 2012 (2012) ; 116-124 (članak, znanstveni).

6. Bouček, Vilim.
Međunarodni ugovori - izvori međunarodnog privatnog prava na području Europske unije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2011 (2011) , 6; 1795-1836 (članak, znanstveni).

7. Bouček, Vilim; Pilić, Zrinka.
Europsko sekundarno pravo kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava. // Pravo i porezi. 2010 (2010) , 5; 52-61 (članak, znanstveni).

8. Bouček, Vilim; Bešlić Bouček, Ivana.
Europeizacija deliktnog statuta u suvremenom poredbenom međunarodnom privatnom pravu i uredba Rim II. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 7-8; 77-88 (članak, znanstveni).

9. Bouček, Vilim; Kuharić; Melita.
Deliktni statut i zaštita tržišnog natjecanja u Uredbi Rim II. // Pravo i porezi. X (2009) , 9; 25-33 (članak, znanstveni).

10. Bouček, Vilim; Pejčić, Luka.
Presuda Cartesio i osobni statut trgovačkog društva - (dis)kontinuitet sudske prakse Europskog suda. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 10; 58-67 (članak, znanstveni).

11. Bouček, Vilim.
Prijevozna sredstva u optici hrvatskog i poredbenog međunarodnog privatnog prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 361-389 (članak, znanstveni).

12. Bouček, Vilim.
Zaručni statut u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 3; 715-745 (članak, znanstveni).

13. Bouček, Vilim.
Uredba Rim II - Komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - drugi dio: Opće poveznice deliktnog statuta Uredbe Rim II i harmonizacija hrvatskog MPP-a. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) ; 487-504 (članak, znanstveni).

14. Bouček, Vilim.
Uredba Rim II - Komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - povijesna skica i opći pravni okvir. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2) (2008) ; 287-304 (članak, znanstveni).

15. Bouček, Vilim.
Europsko međunarodno privatno pravo prema Lisabonskom ugovoru. // Hrvatska pravna revija. VIII. (11) (2008) ; 83-92 (članak, znanstveni).

16. Bouček, Vilim.
Smjernica kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (6) (2008) ; 1367-1385 (članak, znanstveni).

17. Bouček, Vilim.
Legislativni okvir za europsko međunarodno privatno pravo prema Ugovoru o europskom Ustavu iz 2004.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 1; 97-118 (članak, znanstveni).

18. Bouček, Vilim.
Sadašnja i buduća legislativna nadležnost EZ/EU za uređenje europskog međunarodnog privatnog prava. // Hrvatska pravna revija. VI (2006) , 5; 74-85 (članak, znanstveni).

19. Bouček, Vilim.
Osobni statut trgovačkog društva u Europskom međunarodnom privatnom pravu. // Hrvatska pravna revija. 2 (2005) ; 85-90 (članak, znanstveni).

20. Bouček, Vilim.
Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora o osnivanju EZ na međunarodno privatno pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 5; 1243-1270 (članak, znanstveni).

21. Bouček, Vilim.
Europski sud i tumačenje europskog međunarodnog privatnog prava. // Hrvatska pravna revija. V (2005) , 7-8; 27-31 (članak, znanstveni).

22. Bouček, Vilim.
Europsko međunarodno privatno pravo kao integracijsko pravo. // Hrvatska pravna revija. IV (2004) , 2; 1-13 (članak, znanstveni).

23. Bouček, Vilim.
Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom međunarodnom privatnom pravu. // Hrvatska pravna revija. 8 (2004) , 8; 36-48 (članak, znanstveni).

24. Bouček, Vilim.
Hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. i mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu. // Hrvatska pravna revija. 10 (2004) ; 39-46 (članak, znanstveni).

25. Bouček, Vilim.
Utjecaj ljudskih prava kao specifične sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo. // Hrvatska pravna revija. 12 (2004) ; 64-73 (članak, znanstveni).

26. Bouček, Vilim.
Opće odredbe stvarnog statuta-prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 1; 37-73 (članak, znanstveni).

27. Bouček, Vilim.
Opće odredbe stvarnog statuta- prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 1; 37-73 (članak, znanstveni).

28. Bouček, Vilim.
Izvori europskog međunarodnog privatnog prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3-4; 737-757 (članak, znanstveni).

29. Bouček, Vilim.
Opće odredbe deliktnog statuta u engleskom međunarodnom privatnom pravu - model za novi hrvatski Zakon o međunarodnom privatnom pravu?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) , 5; 615-627 (članak, znanstveni).

30. Bouček, Vilim.
Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za Nacrt hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 48 (1998) , 1-2; 117-148. (članak, znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Bouček, Vilim.
Prijedlog uredbe Rim II iz 2003. i opće odredbe deliktnog statuta u hrvatskom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu // Zbornik radova mednarodne znanstvene konference Evropski sudni prostor = European Judical Area.
Maribor, 2005. 203-216 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Bouček, Vilim.
The Process of Europeanization of the Conflicts of Laws in Monte Negro // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
 

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Europsko međunarodno privatno pravo