:
Upravno pravo (vježbe)
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Poštovane kolegice i kolege,

 

ovdje možete vidjeti raspored grupa za vježbe iz kolegija Upravno pravo. Raspored je fiksan te je zamjena moguća jedino uz osiguravanje zamjene iz grupe u koju se želite prebaciti. Vježbe počinju u petak, 20. listopada, a za izvanredne studente 1. prosinca.

Vježbe iz Upravnog prava, akademska godina 2017./2018.

 

REDOVITI STUDENTI

GRUPA 1 – petkom od 17 do 18:30, dv. VII., ĆM4

 1. Josipa   Babić
 2. Dea       Barić Krišto
 3. Karla     Bartolin
 4. Mihaela               Bekina
 5. Petra    Benco
 6. Josip     Blažević
 7. Petra    Bojanić
 8. Magdalena         Brleković
 9. Karla     Brnić
 10. Lovro    Broketa
 11. Iva         Budimir
 12. Katarina               Buljan
 13. Krešimir               Buljat
 14. Lucija    Cerovečki
 15. Marta   Defrančeski
 16. Dora      Drkula
 17. Kristina Družinić
 18. Nera     Gajdarov Beg
 19. Ana-Marija         Goričanec
 20. Lucija    Grabušić
 21. Domagoj             Grgurević
 22. Valentina            Grubešić
 23. Nikolina               Gugić
 24. Ana       Gujić
 25. Tamara Guslov
 26. Lucia     Herceg
 27. Marta   Hohnjec
 28. Sara       Hoić
 29. Lucia     Ikić
 30. Lea        Jagar
 31. David    Jakovljević
 32. Josipa   Jelak
 33. Tena     Kampić
 34. Lucija    Karadža
 35. Tajana  Kelava
 36. Karlo     Kolar
 37. Lara       Kolega
 38. Monika Konjić
 39. Marija  Korač
 40. Natali    Kotlar
 41. Morana               Kovač
 42. Lovro    Križan
 43. Sara       Križanić
 44. Josipa   Kuček
 45. Tamara Kučko
 46. Petra    Kudumija
 47. Dora      Kufner

GRUPA 2 – petkom od 18:30 do 20, dv. VII., ĆM4

 1. Matea  Lažeta
 2. Josipa   Leko
 3. Sara       Lunić
 4. Ana       Magdić
 5. Doris     Marjanović
 6. Marina Markota
 7. Martin  Mavriček
 8. Ines       Miklaužić
 9. Tea        Mikulić
 10. Marija  Mikulić
 11. Vinko    Milican
 12. Lea        Mladinić
 13. Luka      Obrazović
 14. Antonija              Paladina
 15. Dora      Paska
 16. Boren   Petrinec
 17. Lovro    Pezo
 18. Dora      Pokos
 19. Martina               Pustahija
 20. Petra    Rajan
 21. Martina               Rubinić
 22. Katarina               Salar
 23. Valentina            Salijević
 24. Niko      Skelin
 25. Sandra Smolčec
 26. Anđela Staver
 27. Dorotea               Stipić
 28. Hrvoje  Strabić
 29. Filip       Strahija
 30. Lorena Suša
 31. Josip     Sviben
 32. Stjepan Šikoronja
 33. Barbara                Šimić
 34. Ana       Škiljan
 35. Petra    Španec
 36. Marko  Šunjić
 37. Ivan       Tomičić
 38. Nikolina               Tomić
 39. David    Travan
 40. Monika Turčić
 41. Lucia     Višić
 42. Antonia               Vlašić
 43. Petra    Vraneš
 44. Marija  Vuglenović
 45. Adrijana              Vukić
 46. Ema       Zavacki
 47. Petra    Znaor
 48. Ema       Živković

 

IZVANREDNI STUDENTI

petkom u prosincu (1.12., 8.12. i 15.12.) od 17h do 21h, dv. VII., ĆM4

 1. Ivona    Ban
 2. Barbara                Belančić
 3. Ivana    Bitanga
 4. Tena     Čupić
 5. Nataša Đak
 6. Jurica    Filipčić
 7. Mia        Friščić
 8. Mirko   Gržinić
 9. Eva        Habdija
 10. Tomislav              Iveković
 11. Luka      Kelemenić
 12. Marija  Koprivica
 13. Andrea Koren
 14. Ana       Križan
 15. Nikolina               Krupljanić
 16. Karolina               Lacković
 17. Magdalena         Magdić
 18. Katarina               Mage
 19. Toni       Marić
 20. Matea  Mišić
 21. Lea        Pavlović
 22. Martina               Protulipac
 23. Krešimir               Štefanović
 24. Paula    Vinšek
 25. Domagoj             Vlašić
Popis obavijesti
Program rada na vježbama

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redovni studenti (2 grupe po 2 šk. sata), petkom od 17,00-18,30 i 18,30-20,00

datum

sadržaj

20.10. 2017.

Podnesci 

27.10. 2017.

Načini pokretanja upravnog postupka 

3.11. 2017.

Sadržaj i obilježja rješenja i zaključka

10.11. 2017.

Prvostupanjsko rješenje

17.11. 2017.

Ispitni rok - nema nastave 

24.11. 2017.

Rokovi u upravnom postupku 

1.12. 2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Žalba i prigovor 

8.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Drugostupanjsko rješenje 

15.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Izvanredni pravni lijekovi 

22. 12. 2018.

Upravni spor - tužba

12.1. 2018.


Ponavljanje za provjeru znanja

19.1. 2018.

Provjera znanja

26.1. 2018.

Podjela potpisa
 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, izvanredni studenti (1 grupa po 5 šk. sati), petkom u prosincu (1.12., 8.12 i 15.12.) od 17h-21h

 

 

1.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Osnove upravnog postupka, sadržaj i obilježja rješenja i zaključka, sadržaj i obilježja podneska.

8.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Žalba, drugostupanjsko rješenje, prigovor, izvanredni pravni lijekovi, upravni spor

15.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Provjera znanja