UPRAVNO PROCESNO PRAVO:
Upravno procesno pravo
Upravno procesno pravo
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Šifra: 174328
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Upravno procesno pravo Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
6.0 174328
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Šikić, M., Đerđa, D.; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
Đerđa, D.; Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2010)
Zakon o upravnim sporovima; (2012)
Zakon o općem upravnom postupku; (2009)
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s općim upravnim postupkom te im pružiti podrobniji uvid u pojedine aspekte upravnih postupaka.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

prepoznati razradu osnovnih načela prava u pojedinim institutima upravnog i upravno-sudskog postupka;

objasniti odnos između općeg upravnog postupka i posebnih upravnih postupaka;

izdvojiti zakonske odredbe koje su u suprotnosti s temeljnim postupovnim načelima;

opisati cjelokupan tijek upravnog i upravno-sudskog postupka;

grupirati pojedina izvanredna pravna sredstva u upravnom postupku s obzirom na njihov odnos prema institutu pravomoćnosti;

izraziti vlastiti kritički sud o pojedinim zakonskim odredbama

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

interpretirati odredbe zakona kojima se uređuje upravni i upravno-sudski postupak;

razumjeti cjelokupan normativni sustav uređenja upravnog postupka;

primijeniti znanje upravnom i upravno-sudskom postupku na rješavanje pojedinih konkretnih predmeta;

usporediti institute upravnog postupka s institutima ostalih pravnih postupaka

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

kategorizirati pojedine institute upravnog i upravno-sudskog postupka;

povezati načela upravnog i upravno-sudskog postupka s pojedinim zakonskim odredbama

ispitati primjenjivost pojedinih zakonskih odredbi na rješavanje stvarnih situacija

analizirati pojedine odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak i upravno-sudski postupak

usporediti institute upravnog i upravno-sudskog postupka

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

osmisliti popunjavanje određenih pravnih praznina u zakonskim tekstovima;

predlagati određene zakonske izmjene,

formulirati tekst pojedinih zakonskih odredbi;

rasporediti institute upravnog i upravno-sudskog postupka u pojedine veće cjeline;

planirati budući razvoj instituta upravnog i upravno-sudskog postupka

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

preispitati dosege pojedinih instituta upravnog i upravno-sudskog postupka

usporediti prednosti i nedostatke pojedinih zakonskih odredbi;

vrednovati kvalitetu zakonske regulative upravnog i upravno-sudskog postupka;

procijeniti mogućnost dugoročne primjene postojećih zakonskih rješenja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;

usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;

odabrati najbolje rješenje za konkretan slučaj iz prakse;

argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja upravnog postupovnog prava.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

za sve ishode učenja usmeni ispit

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
  • usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;

argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja upravnih postupaka

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa polaznicima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita. ECTS bodovi iz ovog kolegija mogu se steći i originalnim znanstvenim istraživanjem umjesto polaganja ispita. To znanstveno istraživanje mora biti različito od znanstvenog rada nastalog u okviru znanstveno-istraživačkih seminara.

Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!