izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
izv. prof. dr. sc.
Tereza Rogić Lugarić

Tereza Rogić Lugarić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju „Razvojne tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova“ obranila je 2010. godine (mentor prof. dr. sc. Jure Šimović). Zaposlena je na Pravnom fakultetu, Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, u zvanju izvanrednog profesora. Razdoblje od svibnja do studenog 2016. godine, provela je na Australskom nacionalnom sveučilištu (Crawford School of Public Policy, Tax and Transfer Policy Institute) kao gostujući istraživač i dobitnik stipendije Australske vlade (The Australia Awards - Endeavour Fellowship and Scholarship). Područja od užeg profesionalnog interesa uključuju javne financije, proračunsko pravo, porezno pravo, fiskalni federalizam. Nastavnik je i nositelj kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju, Stručnom poreznom studiju, Stručnom i specijalističkom diplomskom studiju javne uprave te poslijediplomskim (doktorskim) studijima „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, „Javno pravo i javna uprava“ i „Socijalna politika“. Do sada je bila istraživač na više znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih projekata. Član je udruženja Australia Global Alumni, Instituta za javnu upravu (član Tajništva), Akademije pravnih znanosti. Recenzirala je radove za niz znanstvenih časopisa i član je uredništva časopisa „Hrvatska i komparativna javna uprava“. Zamjenik je predsjednika ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za poreznog savjetnika. Izlagala je radove na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova te sudjelovala u organizaciji dviju međunarodnih konferencija. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, niz znanstvenih i stručnih radova, tri knjige i dva udžbenika od kojih jedan ima status sveučilišnog udžbenika. Od stranih jezika dobro vlada engleskim i francuskim jezikom, služi se njemačkim i talijanskim.

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza; Filković, Marjan.
Osnove poreznog prava .
Zagreb : Narodne novine, 2017 (sveučilišni udžbenik).

2. Rogić Lugarić, Tereza.
Financiranje velikih gradova .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2012. (monografija).

3. Kregar, Josip; Đulabić, Vedran; Gardašević, Đorđe; Musa, Anamarija; Ravlić, Slaven; Rogić Lugarić, Tereza.
Decentralizacija .
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011 (zbornik).

4. Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza.
Osnove poreznog prava .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2010. (ostalo).
 
  Uredničke knjige
 

1. Spomenica profesoru dr.sc. Juri Šimoviću / Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Rogić Lugarić, Tereza.
Porezna tijela i porezni obveznici: od policajca i lopova do suradnika // Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017.. Str. 341.-362..

2. Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza; Cindori, Sonja; Bogovac, Jasana; Čičin Šain, Nevia; and Reiner, Ivan.
Trends and Players in Tax Policy: Croatia // Trends and Players in Tax Policy / Lang, M. et al. (ur.).
Amsterdam / The Netherlands : IBFD, 2016. Str. 275-299.

3. Jovanović, Tatjana; Aristovnik, Aleksandar; Rogić Lugarić, Tereza.
Primerjalni vidik postopkov pridobitve gradbenog dovoljenja v Sloveniji in na Hrvaškem // Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb / Aristovnik, Aleksandar ; Kovač, Polonca ; Stare, Janez ; Todorovski Ljupčo (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani - Fakulteta za upravo, 2016.. Str. 183.-204..

4. Rogić Lugarić, Tereza; Čičin-Šain, Nevia.
Financing Communal Services in View of Good Governance: The Case of Zagreb Holding // Good Local Governance: Application of European Standards for Local Public Services in France and Croatia / de la Rosa, Stephane ; Lhomme, Didier, Musa, Anamarija (ur.).
Bruxelles : Bruylant, 2016.. Str. 393.-426..

5. Rogić Lugarić, Tereza.
Decentralizacija u malim lokalnim jedinicima: pogled izbliza // Ruralna općina: sutra / Štambuk, Maja ; Šikić-Mićanović, Lynette (ur.).
Zagreb : ITG, 2015.. Str. 53.-84..

6. Rogić Lugarić, Tereza.
Finanancijske (ne)mogućnosti hrvatskih lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica za preuzimanje razvojne uloge // Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi / Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil ; Milošević, Boris (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2014.. Str. 161-210.

7. Rogić Lugarić Tereza.
Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave // Decentralizacija / Josip Kregar (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 63-83.

8. Šimović, Jure; Čulo, Ivica; Rogić Lugarić, Tereza.
Financijska održivost lokalnih jedinica - stanje i moguće inovacije // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akdemija znanosti i umjetnosti, 2010.. Str. 223-259.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Šimović, Jure; Arbutina, Hrvoje; Mijatović, Nikola; Rogić Lugarić, Tereza; Cindori, Sonja.
Hrvatski fiskalni sustav / Vesna Grubić (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2010..
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Rogić Lugarić, Tereza; Dodig Domagoj; Bogovac, Jasna.
Effectiveness of Blending Alternative Procurement Models and EU Funding Mechanisms Based on Energy Efficiency Case Study Simulation. // Energies. 12 (2019) , 9; 1-15 (članak, znanstveni).

2. Rogić Lugarić, Tereza.
Tax advisors: blurred identity, great expectations. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 25 (2016) , 2; 219-240 (članak, znanstveni).

3. Rogić Lugarić, Tereza.
Normativna decentralizacija u Hrvatskoj i njezine granice. // Društvena istraživanja. 14 (2005) , 6 (80); 1175-1198 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Rogić Lugarić, Tereza.
The Cooperative Compliance Model in Taxation : What is the Future?. // International journal of public law and policy. 6 (2019) , 2; 170-186 (članak, znanstveni).

2. Rogić Lugarić, Tereza; Klemenčić, Irena.
Tax secrecy and its limitations: is there a balance?. // Central European public administration review = Srednjeevropska revija za javno upravo. 16 (2018) , 1; 99-118 (članak, znanstveni).

3. Jovanović, Tatjana; Aristovnik, Aleksander; Rogić Lugarić, Tereza.
A comparative analysis of building permits procedures in Slovenia and Croatia: development of a simplification model. // Theoretical and Empirical Research in Urban Management. 11 (2016) , 2; 5-23 (članak, znanstveni).

4. Rogić Lugarić, Tereza.
Porezna tajna: sigurnost prošlosti, sjena budućnosti. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 15 (2015) , 4.; 815-846 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

5. Rogić Lugarić, Tereza; Bogovac, Jasna.
Poreznopravni aspekti poreznih izdataka. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2014) , 4; 1137-1148 (članak, znanstveni).

6. Rogić Lugarić, Tereza; Čičin Šain, Nevia.
Alternativno rješavanje sporova u poreznom pravu: utopija ili rješenje?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 3; 347-375 (pregledni rad, znanstveni).

7. Šimović, Jure; Rogić Lugarić, Tereza.
Komunalno gospodarstvo i instrumenti njegova financiranja. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 1 (2012) ; 149-178 (pregledni rad, znanstveni).

8. Rogić Lugarić, Tereza; Maksimovska Veljanovski, Aleksandra.
Samooporezivanje kao izvor financiranja lokalnih jedinica ; hrvatska i makedonska iskustva. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 391-417 (pregledni rad, znanstveni).

9. Rogić Lugarić, Tereza.
Financijski aspekti položaja velikih gradova. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. Godina 10. (2010) , 3; 683-708 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

10. Šimović, Jure; Rogić-Lugarić, Tereza; Šimović, Hrvoje; Vuletić-Antić, Božo.
Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja javnih interesa. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 1; 171-201 (pregledni rad, znanstveni).

11. Šimović, Jure; Rogić Lugarić, Tereza.
Financiranje javnih potreba u velikim gradovima: iskustva Grada Zagreba. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) ; 1847-1911 (članak, znanstveni).

12. Mijatović, Nikola; Rogić Lugarić, Tereza.
Privatni kapital kao izvor financiranja lokalnih i regionalnih jedinica. // Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku. 2 (2004) ; 215-234 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Rogić Lugarić, Tereza; Yasin, Alma.
O alternativnom rješavanju sporova u poreznom pravu. // Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske. 25 (2016) , 3; 28-37 (članak, stručni).

2. Rogić Lugarić, Tereza; Sejdinović, Arijana.
Povelja o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika. // Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske. 24 (2015) , 10; 90-99 (stručni rad, stručni).

3. Rogić Lugarić Tereza.
Pojmovnik. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) ; 893-902 (pojmovnik, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Koprić, Ivan; Rogić Lugarić, Tereza; Musa, Anamarija; Vukojičić, Tijana.
Financing Capital Governments in Transition Countries: Case Study - The City of Zagreb. // TBC. (2008).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Rogić-Lugarić, Tereza, Čičin-Šain, Nevia.
Hrvatska - Mogućnosti za implementaciju fiskalne medijacije u nacionalno zakonodavstvo // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Rogić Lugarić, Tereza; Bogovac, Jasna.
Pravni status poreznih izdataka: stanje i perspektive // Skrivena javna potrošnja: Sadašnjost i budućnost poreznih izdataka / Bratić, Vjekoslav ; Fabris, Martina (ur.).
Zagreb : Institut za javne financije, 2012. 175.-195. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šimović, Jure; Rogić Lugarić, Tereza.
Neka obilježja cijene komunalnih usluga kao instrumenta financiranja komunalnih djelatnosti // Zbornik radova u povodu 80. godišnjice života prof. emeritusa Božidara Jelčića / Olivera Lončarić Horvat (ur.).
Zagreb : Visoka poslovna škola Libertas, 2010. 389-413 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Rogić-Lugarić, Tezera; Čičin-Šain, Nevia.
Financing communal services and local public utillites: Main issues // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šimović, Jure; Rogić Lugarić, Tereza; Cindori Sonja.
Utaja poreza u Republici Hrvatskoj i mjere za njezino sprečavanje // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu.
2007. 591-619 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Rogić Lugarić, Tereza.
Odnos između poreznih tijela i poreznih obveznika: hrvatska i usporedna iskustva // Razvoj javne uprave / Belaj Vlado (ur.).
Vukovar : Veleučilište Lavoslav Ružička, 2012. 505-523 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Rogić Lugarić, Tereza.
Relationship between Tax Administration and Tax Advisors: Some Empirical Evidence from Croatia // Proceedings of 5th European Business Research Conference / Hoque Bhuiyan, M. Md. (ur.).
Melbourne : World Business Institute Australia, 2015. 3-3 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Rogić Lugarić, Tereza; Giljević, Teo; Škarica Mihovil.
Large cities in Croatia:before and during the times of crisis // CUI´15 - III. Contemporary urban issues / Tulum, H. (ur.).
Istanbul : DAKAM - Eastern Mediterranean Academic Research Center, 2015. 98.-98. (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Rogić Lugarić, Tereza; Bogovac, Jasna; Dodig Domagoj.
BLENDING ALTERNATIVE PROCURMENT MODELS AND EUROPEAN FUNDS IN PROVIDING ENERGY PERFORMANCE INFRASTRUCUTURE PROJECTS. CASE STUDY SIMULATION // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Rogić Lugarić, Tereza; Giljević, Teo; Škarica Mihovil.
Large cities in Croatia before and during the times of crisis // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Rogić Lugarić, Tereza.
Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Rogić Lugarić, Tereza.
Relationship between Taxpayers and Revenue Authorities: Quo vadis, Croatia? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Musa, Anamarija; Rogić Lugarić, Tereza.
The Capital Cities in Europe: Zagreb // .
(poster,neobjavljeni rad).

6. Musa, Anamarija; Rogić-Lugarić, Tereza.
The Capital Cities in Europe: Zagreb // .
(poster,neobjavljeni rad).

7. Rogić Lugarić, Tereza; Škarica, Mihovil.
What to do when Fiscal Decentralization Fails? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Koprić, Ivan; Rogić Lugarić, Tereza; Musa, Anamarija; Vukojičić Tijana.
The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Koprić, Ivan; Rogić Lugarić, Tereza; Musa, Anamarija; Vukojičić Tijana.
The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Rogić Lugarić, Tereza.
Razvojne tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 7. travnja 2010., 291 str. Voditelj: Šimović, Jure.
 
  Druge vrste radova
 

1. Rogić Lugarić, Tereza.
Strateški pristup planiranja financija, 2011. (ostalo).

2. Rogić Lugarić, Tereza.
Osnove međunarodnog poreznog prava, 2007. (prikaz).

3. Rogić Lugarić, Tereza.
Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije, 2006. (prikaz).

4. Rogić Lugarić, Tereza.
Hrvatska pred vratima Europske unije: fiskalni aspekt, 2006. (prikaz skupa).

5. Rogić Lugarić, Tereza.
Oporezivanje prometa, 2005. (prikaz).