izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
izv. prof. dr. sc.
Tereza Rogić Lugarić

Tereza Rogić Lugarić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju „Razvojne tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova“ obranila je 2010. godine (mentor prof. dr. sc. Jure Šimović). Zaposlena je na Pravnom fakultetu, Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, u zvanju izvanrednog profesora. Razdoblje od svibnja do studenog 2016. godine, provela je na Australskom nacionalnom sveučilištu (Crawford School of Public Policy, Tax and Transfer Policy Institute) kao gostujući istraživač i dobitnik stipendije Australske vlade (The Australia Awards - Endeavour Fellowship and Scholarship). Područja od užeg profesionalnog interesa uključuju javne financije, proračunsko pravo, porezno pravo, fiskalni federalizam. Nastavnik je i nositelj kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju, Stručnom poreznom studiju, Stručnom i specijalističkom diplomskom studiju javne uprave te poslijediplomskim (doktorskim) studijima „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, „Javno pravo i javna uprava“ i „Socijalna politika“. Do sada je bila istraživač na više znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih projekata. Član je udruženja Australia Global Alumni, Instituta za javnu upravu (član Tajništva), Akademije pravnih znanosti. Recenzirala je radove za niz znanstvenih časopisa i član je uredništva časopisa „Hrvatska i komparativna javna uprava“. Zamjenik je predsjednika ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za poreznog savjetnika. Izlagala je radove na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova te sudjelovala u organizaciji dviju međunarodnih konferencija. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, niz znanstvenih i stručnih radova, tri knjige i dva udžbenika od kojih jedan ima status sveučilišnog udžbenika. Od stranih jezika dobro vlada engleskim i francuskim jezikom, služi se njemačkim i talijanskim.

 

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895-608
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 6
Katedra/služba:
Financijsko pravo i financijska znanost
Konzultacije:

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.