Tereza Rogić Lugarić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na Pravnom fakultetu, Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, u zvanju redovite profesorice. Od listopada 2021. godine je predstojnica Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost i voditeljica specijalističkog poslijediplomskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“. Razdoblje od svibnja do studenog 2016. godine, provela je na Australskom nacionalnom sveučilištu (Crawford School of Public Policy, Tax and Transfer Policy Institute) kao gostujući istraživač i dobitnik stipendije Australske vlade (Australia AwardsEndeavour Fellowship and Scholarship). Područja od užeg profesionalnog interesa uključuju javne financije, proračunsko pravo, porezno pravo i postupak, fiskalni federalizam. Nastavnik je i nositelj kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju, Stručnom poreznom studiju, Stručnom i specijalističkom diplomskom studiju javne uprave te poslijediplomskim (doktorskim) studijima „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, „Javno pravo i javna uprava“ i „Socijalna politika“. Dosad je bila istraživač na više znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih projekata te suvoditelj bilateralnog znanstvenog projekta. Recenzirala je radove za niz znanstvenih časopisa. Izlagala je radove na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova te sudjelovala u organizaciji četiriju međunarodnih konferencija. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, niz znanstvenih i stručnih radova, tri knjige i dva udžbenika od kojih jedan ima status sveučilišnog udžbenika. Predsjednica je hrvatske podružnice međunarodne udruge International Fiscal Association (IFA Croatia). Članica je udruženja Australia Global Alumni, Instituta za javnu upravu (članica Tajništva). Zamjenica je predsjednika ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za poreznog savjetnika. U dva je mandata (2017-2019, 2019-2021) obavljala dužnost prodekanice na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od stranih jezika dobro vlada engleskim i francuskim jezikom, služi se njemačkim i talijanskim.