doc. dr. sc. Tena Hoško
doc. dr. sc.
Tena Hoško

Tena Hoško je docentica na Katedri za međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje radi od ožujka 2011. godine. Završila je LLM iz međunarodnog privatnog prava u Aberdeenu u Škotskoj 2013. godine. Doktorirala je 2016. godine na temu "Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu". Docentica trenira tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Willem C. Vis Moot natjecanje te je akademski mentor u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Međunarodno privatno pravo obiteljskih odnosa

Europsko međunarodno privatno pravo

Rješavanje sprova arbitražom i mirenjem