doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
doc. dr. sc.
Sunčana Roksandić Vidlička

Docentica dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička (MB: 301401) dobitnica je počasnog doktorata (doctor honoris causa)  East European University u Tibilisi, Gruzija za njezino istraživanje i djelovanje vezano uz "the responsibility of transnational corporations and other business enterprises for breaches of human rights" 2019 godine. Dobitnica je stipendije za postdoktorsko istraživanje od strane Zaklade Marija i Mirjan Damaška (2019/2020).

Kao stipendistica te doktorska kandidatkinja Odjela za kriminologiju Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu (2012.-2016.), završila je doktorski studij kaznenopravnih znanosti na matičnom fakultetu (2015.) te doktorski studij Albert-Ludwig Sveučilišta u Freiburgu (2016.) obranivši disertaciju kao međunarodni dvojni doktorat (Cotutelle de thèse) s ocjenom summa cum laude. Njena knjiga, temeljena na njenom doktorskom istraživanju pod naslovom Prosecuting serious economic crimeas as international crimes, a new mandate for the ICC? tiskana je  2018 godine od strane izadavača Duncker&Humblot, Berlin:  http://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/balkan_criminology_series/bc2.html#i23230.

Rođena je u Zagrebu gdje je pohađala osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje (Klasična gimnazija). Maturirala je u SAD-u. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je među tri posto najboljih studenata u 2000. godini. S istim rezultatom završila je i  magisterij znanosti iz Prava društava i trgovačkog prava na Pravnom fakultetu (2011.). Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, radila je u praski sedam godina, prvo kao odvjetnička vježbenica u odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, zatim kao  pravna savjetnica Hrvatske liječničke komore.  Položila je pravosudni ispit. Za svoj rad u Hrvatskoj liječničkoj komori dobila je priznanje 2005 godine.

Članica je istraživačica Max Planck Partner Group for Balkan Criminology (2013-2019). Voditeljica je hrvatske jedinice za bioetiku (Croatian Unit of UNESCO Chair in bioethics) i članica UNODC antikorupcijske akademske inicijative. Voditeljica je Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku: http://euclp-sem.eu/ . Suurednica je knjige koja je nastala kao rezultat Projekta  s temom "Dealing with Terrorism": https://www.duncker-humblot.de/en/buch/dealing-with-terrorism-9783428157990/?page_id=0&typ=buc . Osim na tom tečaju, pozvana je predavačica tečaja Geoffrey Nice Foundation, od 2017. godine.

Vanjska je članica Otto Hahn Group of the Max Planck Society: Architecture of the Security System (ArchiS).

Sunčana Roksandić Vidlička djeluje kao stručnjakinja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima (npr. UNODC, UNDP, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Global Initiative Against Transnational Organized Crime)  te kao nacionalni ekspert za implementaciju EU zakonodavstva (Victims' Rights Directive and Forth Anti-Money Laundering Directive).  Članica je Upravnog odbora COST Action: CA18228 - Global Atrocity Justice Constellations te je u istom STSM kordinatorica (2019-2024). ). Članica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska) od 2019. godine. Članica je Fakultetskog odbora za promicanje studentske izvrsnosti te odbora za alumnije.  Članica je i Fakultetskog Povjerenstva za praćenje situacije s COVID-19.   

Od projekta Hrvatske Zaklade za znanost (HRZZ), sudjelovala je kao istraživač na projektu „Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition –Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crimea danas je istraživač na projektu „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj“ (Innocence project; CroINOP), voditelj prof.dr.sc. D. Derenčinović.  Voditeljica je Sveučilišnog projekta: „Istraživačka mreži tranzicijske pravde“ (2019/2020).

Jedna od kreatora curriculuma (prvi nacrt) UNODC-a (E4J) u području mira, koprupcije i sigurnosti (peace, corruption and security) te je u 2018 postala Education for Justice (E4J) Champion; University Module for teaching Integrity and Ethics. Bila je članica radne skupine Ministarstva pravosuđa u izradi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (član) i Kaznenog zakona (vanjski suradnik) te predsjednica radne skupine ministarstva zdravlja za ujednačavanje pravila o informiranom pristanku. Godine 2017. godine bila je suizvjestiteljica za AIDP na temu individualne kaznene odgovornosti gospodarstvenika za međunarodna kaznena djela. Članica je Radne grupe za procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj (2018-, 2013-2014). Godine 2017. godine bila je suizvjestiteljica za AIDP (Međunarodnog udruženja za kazneno pravo) na temu individualne kaznene odgovornosti gospodarstvenika za međunarodna kaznena djela. U 2019. godini, bila je pozvani gost predavač specijalnog panela Konferencije organizirane uz Skupštinu država članica Međunarodnog kaznenog suda u Haagu s temom: The prosecution of economic and financial crimes: new mandate for the ICC or creation of a new international criminal court?

U travnju 2020 godine predavala je kao pozvani gostujući profesor na Sveučilištu Lund u Švedskoj (online), a u listopadu 2017. godine predavala je kao pozvani gostujući nastavnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta Lomonosov te High School of Economics (Moskva, Rusija). U travnju 2016. godine predavala je u Shanghaiju, Kina (Erasmus + Program). Također, u studenom 2019 godine bila je pozvani gostujući predavač na Gruzijskom Pravnom fakultetu, Technical University te East European University u Tibilisi, gdje je i primila počasni doktorat (doctor honoris causa).

Godine 2011. godine primila je Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg mladog znanstvenika u području društvenih znanosti te je 2015. pozvana kao sudionica u USA International Visitor Leadership programu „Women countering violent extemism“.

Objavljuje, osim na hrvatskom jeziku, na engleskom, hrvatskom i njemačkom jeziku, prvenstveno u područjima koja povezuju zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava  s (međunarodnim) kaznenim pravom. Popis publikacija dostupan je ovdje: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301401. Pozvani je predavač te aktivna sudionica domaćih, regionalnih te međunarodnih konferencija te (su)organizatorica istih same (e.g. World Congress in Medical Law (2010, 400 sudionika), Countering violent extremism (2015, 50 sudionika). Članica je Uredništva Zagrebačke pravne revije. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. Članica je domaćih i međunarodnih kaznenih i kriminoloških udruženja (ECS) te European Consortium for Political Research (ECPR). Članica je Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu te vanjska članica Akademije Pravnih Znanosti.

Sudjelovala je te vodila moot court natjecanja te je sudila u domaćem, regionalnom i međunarodnom natjecanju (2nd place, Bassiouni's moot in international criminal law); (su)vodila moot court timove (UN Model Law, ICC Moot, Price Media Law) te sudila (ICC Moot, Regional Price Media Law, and regional Human Rights, Moot Court Croatia). Inicijatorica je osnivanja Grupe za zaštitu prava pacijenata pri Pravnoj klinici Fakulteta u Zagrebu gdje djeluje kao akademska mentorica. Kroz svoj rad u Pravnoj klinici, bila je jedna od inicijatora i izradila je nacrt Zakona o naknadi štete žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj (poslije usvojen) i nacrt Zakona o naknadi štete za nastalu HIV infekciju (nije prošao).

She is aČlanica je Odbora za poticanje izvrsnosti studenata te Odobra za alumnije Pravnog fakulteta. Članica je Znanstvenog odbora Centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu. Ujdeno, članica je Povjerenstva za COVID-19 Pravnog fakulteta.

Dodatne informacije dostupno je na: http://balkan-criminology.eu/en/group_and_projects/member/roksandic_suncana.html

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Virus and Terrorism

Drumbl, Mark ; Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2020.

Review of the Anti-corruption pledges and efforts to tackle organized corruption in the Western Balkan

Zvekić, Uglješa ; Roksandić Vidlička, Sunčana,
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Tackling organized crime, HM Government UK

Implementacija Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Okrugli stol povodom obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače, Podrška žrtvama i svjedocima u EU – daljnji izazovi u razvoju sustava

Bioethical and Legal Challenges of Artificial Intelligence and Human Dignity

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Elīna Liepiņa, Lelde ; Ostapchuk, Svitozar
Poglavlja u knjigama, 2020.

Zločin iz mržnje u Republici Hrvatskoj - problemi u praksi s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava s naglaskom na provođenje učinkovite istrage

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Trening za policijske službenice/ke o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje

State Capture in the Interest of Telecommunication Companies? Responsibility of Transnational and Multinational Telecommunication Companies for Corruption Offenses in Transitional Countries

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Wayne Law Review

Victimology, Victimisation (Typology) & Victim Protection in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Je li griješiti ljudski u liječničkoj praksi?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Tribina: Je li griješiti ljudski u liječničkoj praksi?

Corruption as a national and international crime ; Connection between Corruption and Security

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Georgian Technical University, Transnational and Internatioanl Crimes

Corruption and money laundering as the crimes against economic strenght of the country

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International Scientific Workshop: Easr European University and May Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht

Article 12 of the UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
World Bioethics Day 2019 RESPECT FOR CULTURAL DIVERSITY AND PLURALISM Article 12 of Universal Declaration on Bioethics and Human Rights HEALTH ; PRECAUTION ; ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Post-Conflict Croatia: Peace, Security, Justice

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Geoffrey Nice Foundation in partershi with Transitional Justice Working Group: Master Class on Mapping, Documenting and Prosecuting Mass Atrocities

Transitional Justice and the Western Balkans: Interplay between Justice, Rule of Law and Security

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Conference on "Transitional, Post-Transitional and Strategic Narratives about the Yugoslav Wars: from Wars and Search for Justice to Geo-Political Power Games

Izazovi odredaba ZZODSa: informirani pristanak i mjerodavna praksa ESLJP

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Okrugli stol, Pučki pravobranitelj: Informirani pristanak: zašto sam ovdje!

Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes – A New Mandate for the ICC?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Side Event, State Party Conference to ICC: The prosecution of economic and financial crimes: new mandate for the ICC or creation of a new international criminal court?

Šest godina primjene novog Kaznenog zakona i praksa sudova u utvrđivanju kontinuiteta

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Pražetina Kaleb, Renata
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
XXXII. redovito savjetovanje HUKZP u suradnji s Vijećem Europe: Jačanje učinkovitosti kaznenog postupka primjenom standarada Europskog suda za ljudska prava (VIII. novela ZKP i VI. novela KZ)

Tranzicijska pravda kao metoda ostvarenja ustavnih vrednota uz analizu prakse Europskog suda za ljudska prava i odluke Ustavnog suda u predmetu Hypo

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Šest godina primjene novog Kaznenog zakona i utvrđivanje pravnog kontinuiteta zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju i utaje poreza ili carine

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Pražetina Kaleb, Renata
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu

Pravna zaštita liječnika

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem

Establishing ICC Jurisdiction Over Crimes Committed by ISIL – Did Humanity Fail the Countries of Syria and Iraq?

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Dealing with Terrorism: Empirical and Normative Challenges of Fighting the Islamic State


Uredničke knjige, 2019.

Uvod u Europsku mrežu nedužnosti- Hrvatska perspektiva

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine

DOES THE CRIME PAY OFF – (UN)EFFICIENCY OF CONFISCATION IN CROATIA - NEW PROPOSALS FOR ITS 60TH BIRTHDAY

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
ECLIC International Scientific Conference 'EU and Member States- legal and economic issues“

DOES THE CRIME PAY OFF – (Un)efficiency of confiscation in Croatia - new proposals for its 60th birthday

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ECLIC International Scientific Conference 'EU and Member States- legal and economic issues

UNODC Anti-Corruption Modules ; Security, Peace and Corruption

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Education for Justice: Expert Group Meeting

Utvrđivanje pravnog kontinuiteta i tumačenje elementa bića kaznenog djela nesavjesnog liječenja

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Pražetina Kaleb, Renata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
1 KONGRES KOKOZA I 3. HRVATSKI KONGRES MEDICINSKOG PRAVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Zlouporaba društvenih mreža u javnom poticanju na nasilje i mržnju i širenju lažnih vijesti: potreba transplantiranja njemačkog Zakona o jačanju provedbe zakona na društvenim mrežama?

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Mamić, Krešimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Corruption as an International Offence

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
South-Eastern European Anti-Corruption Academic Initative

Teaching on Corruption, Peace and Security (UNCAC)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
UNODC, Education for Justice (E4J), Expert Group Meeting, E4J University Modules on Anti- Corruption

Bioethical and Legal Challenges of Harari's Future Homo Deus - the Need to Prepare

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Human Rights in 21st Century

克罗地亚过渡时期反腐败政策的发展与经济犯罪研究 (The Development of Anti-Corruption Criminal Policy in Croatia during the Transition Period and the related Economic Crimes)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Economic Criminology, Shanghai Academy of Social Sciences Press (经济刑法)

Managing Complex Trial Processes and Prosecution of Organized Economic Crimes and the Role of the Judge and the Media

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
VIII Regional Workshop and Discussion Panel: Establishing Judicial Media Council & Managing Complex Trials Discussion

Implementacija Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Godina dana implemetacije Direktive 2012/29/EU: uspjesi i izazovi

Odgovornost za kršenja ljudskih prava od strane poduzetnika u Kambodži - širi li Međunarodni kazneni sud svoju nadležnost ratione materiae

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
IV. INTERKATEDARSKA KONFERENCIJA IV. MEDKATEDRSKA KONFERENCA In memoriam: Davor Krapac (1947.-2016.)

Transitional Justice and Economic Crimes

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
5th Geoffrey Nice Foundation Master Class:Political Expediency behind International Criminal Courts

Preparing to teach E4J Module 2

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
UNODC, Education for Justice (E4J), University of Oxford Department of Economics Centre for the Study of African Economies (CSAE): Expert Workshop for University Lecturers: ‘’Enhancing Capacity to Teach Integrity and Ethics’’

Victimology and Victim Protection in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Burić, Zoran
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity, Implications for Modern Criminology

A legal response to today’s reality: economic crimes as crimes against humanity

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2018.

Gdje završava dopušteno poslovanje, a počinje kaznena odgovornost članova nadzornog odbora i uprave trgovačkog društva u pretežito državnom vlasništvu

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Konferencija Državno, a efikasno, Kakva poduzeća trebamo?, Lider

Kaznena djela protiv zdravlja ljudi

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Kaznena djela protiv gospodarstva

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Kazneno pravo: posebni dio

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Ostalo, 2018.

DNA and Innocence Projects in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Course "Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies" & Adriatic Moot Court Competition ; Tenth edition "Innocence Projects and Criminal Justice" & 4th Adriatic Moot Court Competition

Legal Protection of Sexual Minorities in International Criminal Law

Đurić, Nevenka ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bogush, Gleb
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Russian law journal

Procesuiranje poduzetnika pred Međunarodnim kaznenim sudom

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske: Međunarodno kazneno pravo – naslijeđe i novi izazovi u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

Kaznenopravna zastita osobnih podataka

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
GDPR – Novi izazovi i veće odgovornosti pri zaštiti podataka u znanstveno istraživačkom radu

Smjernice za zaštitu prava i poboljšanje društvene uključenosti oboljelih od infekcije HIV-om u Hrvatskoj

Roksandić Vidlička, Sunčana
Ostalo, 2017.

Croatian Report on Individual Liability for Business Involvement in International Crime

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Revue International de Droit Penal (Internatioanl Review of Penal Law)

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Pravo okoliša i gospodarsko kazneno pravo: pojačano naoružanje za očuvanje okoliša i suočavanje s klimatskim promjenama Što možemo naučiti od SAD-a - Primjer ExonnMobila

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Okrugli stol: Kaznenopravna zaštita okoliša, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Kaznena odgovornost menađera

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bilić, Antun
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
XXX. REDOVNO SAVJETOVANJE IMPLEMENTACIJA EUROPSKIH KONVENCIJSKIH STANDARDA U HRVATSKO KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

"Failing to disclose” and climate change: environmental or economic crime (case of ExxonMobil)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
17th Annual Conference of the European Society of Criminology

Medical experiments as crimes against humanity - corporations and secret service agencies

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-16 September 2017.

Balkan homicide study in Croatia: sampling, access, and field work experiences

Bezić, Reana ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
17th Annual Conference of the European Society of Criminology

Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju s posebnim osvrtom na kaznenu odgovornost članova uprave

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bilić, Antun
Stručni radovi, 2017.
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu

Pravo i pravda: kako pobijediti u sporovima pred najvišim međunarodnim sudovima?

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Perica Matea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Smotra Sveucilista - Najbolje sa Sveucilista

Pravna zaštita starijih osoba, osobito s duševnim smetnjama, iz hrvatske perspektive: zašto nam je potrebna Konvencija UN-a o pravima starijih osoba

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Šikoronja, Stjepan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes: A New Mandate for the ICC?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Autorske knjige, 2017.

Filling the void: the case for international economic criminal law

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

Pravo okoliša i gospodarsko kazneno pravo: pojačano naoružanje za očuvanje okoliša i suočavanje s klimatskim promjenama Što možemo naučiti od SAD-a - Primjer ExonnMobila

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2017.

“Projekti nedužnosti” i naknadna DNK vještačenja u Republici Hrvatskoj : moguća stvarnost ili nedostižna želja

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravo Jehovinih svjedoka na ostvarivanje kirurške zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj - prema vrijedećim zakonima (de lege lata)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Zibar, Lada ; Čizmić Jozo ; Grđan, Kristijan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Liječnički Vjesnik

NATIONAL REPORT: CROATIA DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRIMES AND ANTI- CORRUPTION POLICIES IN TRANSITIONAL PERIOD AND ITS CURRENT DOGMATIC BASE AND PROVISIONS

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2017.

Kako je kazneno djelo nesavjesnog liječenja zaživjelo u praksi?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
II. Simpozij: Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

Where medicine meets the law

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
4th Symposium on Human Rights, Rights and Responsibilities of Patients and Doctors

Between the EU Agenda on Security and Migration and EU Directive on Combating Terrorism

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Fight Against Terrorism through Prevention of Financing and Recruitment Jean Monnet Advanced Seminar in EU Criminal Law and Policy 3rd International Spring Course EU Substantive Criminal Law and the Protection of Victims

Zaštita povjerljivosti podataka (ESLJP i hrvatski pravni okvir)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Kronične zarazne boelsti- HIV i virusni hepatitisi

Role of digital evidence in prevention of terrorism

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
2. Roundtable Conference on Cybercrime in Transnational Society

The role of digital evidence in the European Agenda on Security

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Datafocus2017

White collar crime in Croatia and its impact on economic competitiveness

Getoš Kalac, Anna Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC COMPETITIVENESS

Transitional Justice Measures and Application of Law for Economic Crimes in Croatia: What Can Macedonia and Balkan Countries Learn Out of Them?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
акедонска ревија за казнено право и криминологија / Macedonian Journal for Criminal Law & Criminology (1409-5327) God. 24, Br. 1 2017

The Relevance of Asset Recovery Policies in Transitional Societies: The Croatian Perspective

Ivičević Karas, Elizabeta ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe (Chapter 33)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Transitional economic crimes and unique Croatian policies

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Comparative Study on Social Governance in Transitional Countries: Historical experience and Ongoing challenges, The 3rd Sino-European International Forum

Transitional economic crimes and corruption

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
UNODC Anti-Corruption Academic Expert Workshop - Enhancing the capacity of academia to deliver high quality anti-corruption education

Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

Medical experiments on human beings as crimes against humanity

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Max Planck International Criminal Law & Transitioanl Justice Colloquiums Series: Creation & Protection of Historical Memory by the Means of Criminal Law

Migracija i terorizam: EU unutarnja sigurnosna politika

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Skup ovodom 240 godišnjice Pravnog fakulteta u Zagrebu

Bioetika i pravo

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
UNESCO Chair in Bioethics (World Bioethics Day) 2016., Program of the Croatian Unit

Recruitment and ISIS: EU Challanges

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
16th Annual Conference of the European Society of Criminology

The rights of unborn child and ECHR

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Paramonova, Svetlana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

Ciljana ubojstva kroz prizmu terorizma i zaštite ljudskih prava

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Bioetički utorak, Peta tribina: Ciljana ubojstva u sjeni terora

Starenje s HIV-om (nacionalno izvješće: Hrvatska)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Grđan, Kristijan ; Šikoronja, Stjepan
, 2016.

Eksperimenti na ljudima kao zločin protiv čovječnosti : Od Nürnberškog Medicinskog suđenja do predmeta Pfizer

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Galiot, Vinko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava


Uredničke knjige, 2016.

Protection of the Unborn Child under the European Convention on Human Rights

Paramonova, Svetlana ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2016.

The Role of Information Technology in Human Trafficking and Terrorism and their Prevention

Lisičar Hrvoje ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
INTERNATIONAL SPRING COURSE & ADRIATIC MOOT COURT COMPETITION 2016 Eighth edition titled "Technology and Criminal Law - Manifestations and Implications"

Establishing ICC jurisdiction over ISIS - theoretical and practical challenges

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
International Conference "Establishing a Global Knowledge Network: ISIS as a Threat and Legal Challenge and the Prevention of Recruitment“

MIPEX HEALTH STRAND 2015: MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX COUNTRY REPORT CROATIA HEALTH STRAND

Georgiev, Mitre ; Špadina, Helga ; Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

Preventing and Combatting Crime in Public Procurement within EU member states: Report Croatia (The Warning on Crime project, EC DG Home, ISEC)

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

Hrvatska tranzicija prošla je bez pravde: Slučaj Sanader: Što je Hrvatska propustila, a još može napraviti

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

Second Volume of the Research Series of the MPPG for Balkan Criminology: Sunčana Roksandić Vidlička "Serious (Transitional) Economic Crimes as Crimes Against Humanity - Development of International Criminal Law"

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

The Croatian Constitutional Court – Transition without Social Justice?

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

Gospodarska kaznena djela počinjena u tranzicijskom periodu

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Tribina Udruge Pravnik

Političko-gospodarski kriminalitet i prošireno oduzimanje imovinske koristi: Quo vadis, Hrvataska?

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Šamota Galjer, Marta
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
XXVII. Redovno savjetovanje, hrvatsko kazneno pavo u procjepu između ustaljivanja prakse i izmjene propisa

Criminal responsibility of political parties for economic crime : Democracy on test

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Cross-border Crime Colloquium of The Criminal Policy Research Centre "The Relativity of Wrongdoing : Corruption, organized crime, fraud and money laundering in perspective"

Eutanazija - diskrepancija između propisa i realnosti

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Sloboda i odgovornost: Rješenja mladih za probleme današnjice, Okrugli stol "Eutanazija - dostojanstvena smrt (?)"

Medical experiments on human being as crimes against humanity

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Galiot, Vinko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference, Bioethics, Medical Ethics and Health Law

Bioethics and criminal law: The role of the European court of human rights in setting standardsfor the protection of human rights

Paramonova, Svetlana ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference, Bioethics, Medical Ethics and Health Law

Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period

Roksandić Vidlička, Sunčana
Doktorske disertacije, 2015.

Sporna pitanja medicinskog kaznenog prava

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Hrvatski liječnički Zbor Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje SIMPOZIJ HRVATSKA ANESTEZIOLOGIJA 2015 Simpozij Hrvatska Anesteziologija 2015

Zaštita prava pacijenata u palijativnoj skrbi

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Simpozij o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem

The relevance of asset recovery policies in transitional societies: the Croatian persepctive

Ivičević Karas, Elizabeta ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International conference: Chasing money in the EU: new tools and practices?

Codifying rights of victims of war related sexual violence

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Munivrana Vajda, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments

Transitional economic crimes and international criminal justice

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments

Economic Crimes: Challenges of the International Criminal Law

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
15th Annual Conference of the European Society of Criminology: Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments

New Challenges of the international Criminal Justice and the role of the ICC

Bogush, Gleb ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
7th Edition Programme: CRIME PREVENTION THROUGH CRIMINAL LAW & SECURITY STUDIES, "National vs. International Criminal Adjudication - Shadow on the Wall?" & Ist ADRIATIC MOOT COURT COMPETITION

Serious economic crimes as crimes under international law

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Criminal Law and Business Affairs, international Association of Penal Law, Russian National Group/Lomonosov Moscow State University/University of Luxembourg

Sloboda govora i novi hrvatski Kazneni zakon

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Sloboda govora - danas, Odjel za sociologiju, Matica Hrvatska

Discourse of women and security - between terrorism and organized crime - the example of ISIS

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Criminal Law & Transitional Justice Colloquium Series: Current Challenges of Transitional Justice and International Criminal Law

Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava

Garašić, Jasnica ; Goreta, Miroslav ; Grđan, Kristijan ; Grozdanić, Velinka ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Škorić, Marissabell ; Tripalo, Dražen, Veselić, Ivica ;
Autorske knjige, 2015.

Retroactive prosecution of transitional economic crimes in Croatia – testing the legal principles and human rights

Novoselec, Petar ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2015.

Severe Economic Crimes Committed in Transitional Periods – Crimes under International Criminal Law?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Possible Future Challenge for the ECtHR?: Importance of the Act on Exemption and the Sanader Case for Transitional Justice Jurisprudence and the Development of Transitional Justice Policies

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Die Unverjährbarkeit von Wirtschaftsdelikten in der Transformationsperiode in Kroatien

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Freilaw, Freiburg Law Students Journal Ausgabe 4/2014

Victims of wartime related sexual violence and the right to remedy and reparation (from EU and Croatian perspective)

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
EU SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND PROTECTION OF VICTIMS, International Spring Course, Dubrovnik, 2014

Pravo na povjerljivost podataka

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
„Kronične zarazne bolesti – HIV i virusni hepatitisi“

Kazneno djelo pranja novca

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Godišnja konferencija o sprječavanje u pranja novca i financiranju terorizma, Hrvatska gospodarska komora

Reparation for Wartime Sexual Violence in Croatia

Roksandić Vidlička ; Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
BALKAN CRIMINOLOGY, One-Week International Intensive Course, Dubrovnik, Croatia, 01-05 September 2014 ‘Crime and Criminology in the Balkans’

Transitional Economic Crimes as Crimes under International Law, PhD project presentation

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
BALKAN CRIMINOLOGY, One-Week International Intensive Course, Dubrovnik, Croatia, 01-05 September 2014 ‘Crime and Criminology in the Balkans’

Transitional justice cases and European Court of Human Rights: evidence of international custom

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
14th Annual Conference of the European Society of Criminology

International criminal responsibility for severe economic crimes committed in transitional period (PhD project presentation)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
14th Annual Conference of the European Society of Criminology

Victims of sexual violence in war and restorative justice: the experience of Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
V Annual Conference of the Victimology Society of Serbia

Nacrt prijedloga Zakona o naknadi štete žrtvama silovanja u Domovinskom ratu

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Okrugli stol: Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomksog položaja žrtve i svjedoka

Securing Justice and Reparations of Wartime Sexual Violence, Zagreb i Dubrovnik, Hrvatska, 02-05.04.2014.

Derenčinović, Davor ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd Croatia - Turkey Jurists Days

Regulacija provođenja istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama u nacrtu novog Zakona o zaštit osoba s duševnim smetnjama - usklađenost s međunarodnim i regionalnim dokumentima

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Simpozij Novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

National Risk Assessment of money Laundering and its Importance in Combating Human Trafficking

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Second Croatian-German Workshop on Current Issues in Human Trafficking, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal law & faculty of Law, University of Zagreb

European Court of Human Rights and Transitional Jurisprudence

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Regional Human Rights Institutions and Transitional Justice, Max Planck Institute for foreign and International Criminal Law

Recent Changes in the Regulation of the Statute of Limitations in Croatia for Transitional Economic Crimes

Roksandić Vidlička, Sunčana
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Justice Actualiés Report

Establishing (transitional) economic offence as the crime under international law - utopia or reality?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Guest lecture, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law

Croatian legal approach toward defining and prosecuting transitional economic crimes: No statute of limitation and retroactive prosecution

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
New developments in Croatian criminal legislation - joint research programmes of MPI and Zagreb Faculty of Law - current research, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal law & Faculty of law, University of Zagreb

Securing Justice and Reparations to Victims of Wartime Sexual Violence in Croatia

Derencinovic, Davor ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
13th Annual Conference of the European Society of Criminology

Criminal Responsibility in Croatia: privatization and war period

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
14th Cross-border Crime Colloquium: Shady Business and Governance in Europe: cross-border sleaze and crisis'

DNA and privacy protection through criminal law

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
8th ISABS Conference(International Society for Applied Biological Sciences), on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures on Translational Medicine SCIENTIFIC SESSION: MEDICAL EXPERTISE AND ADMISSIBILITY OF DNA EVIDENCE IN COURT PROCEEDINGS

Novije promjene u uređenju zastare u Republici Hrvatskoj - na tragu političke instrumentalizacije ili težnje ka ostvarenju pravednosti?

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Žurnal za kriminalistiku i pravo

Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva


Uredničke knjige, 2013.

Komentar Kaznenog zakona

Turković, Ksenija ; Novoselec, Petar ; Grozdanić, Velinka ; Kurtović Mišić, Anita ; Derenčinović, Davor ; Bojanić, Igor ; Munivrana Vajda, Maja ; Mrčela, Marin ; Nola, Sanja ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Tripalo, Dražen ; Maršavelski, Aleksandar
Autorske knjige, 2013.

Pravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama prema novom Kaznenom zakonu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
V. Kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem

Huntingtonova bolest- pravni i etički aspekti

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Huntingtonova bolest: multidisciplinarni pristup

Predavanja etike u psihijatriji: Skice slučajeva


Uredničke knjige, 2012.

Bioethical and legal challenges of surrogate motherhood in the Republic of Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Hrstić, Dijana ; Kirin, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Slučajevi iz prakse - informirani pristanak i nesavjesno liječenje?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
2. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem, Kako medicinu usmjeriti čovjeku?

Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja

Božičević-Grbić, Melita ; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
XXIV. REDOVITO SAVJETOVANJE HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU

Drugi simpozij mladih penalista: tranzicijska pravda, 29. rujan - 01. listopada 2011, La Rochelle, Francuska

Bonačić, Marin ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja

Božičević-Grbić, Melita ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Kazneno djelo nesavjesnog liječenja u hrvatskom zakonodavstvu

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Kongres Udruge pravnika u zdravstvu (4 ; 2011)

No status of limitation for criminal offences against war profiteering and crimes committed in the process of ownership transformation and privatization in Croatia - Does it achieve goals of transitional justice?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
La justice Tansitionelle, 2e Symposium des Jeunes Penalistes de l'Association International de Droit Penal (AIDP)

Informirani pristanak osoba s duševnim smetnjama

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
IFP Seminar: Prava osoba s duševnim smetnjama, ELSA Zagreb

Bioetički i pravni izazovi regulacije zamjenskog majčinstva u Republici Hrvatskoj

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Hrstić, Dijana ; Kirin, Zrinka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
13. Dane bioetike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2011.

Reforma kaznenog zakonodavstva u području zdravstva

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse, II znanstveni skup

Reproduktivno zdravlje - Analiza slučajeva s etičkim komentarom


Uredničke knjige, 2011.

Odgovornost pružatelja zdravstvenih usuga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi u Republici Hrvatskoj

Roksandić Vidlička, Sunčana
Magistarski radovi, 2011.

Primjena kaznenog zakona na doktora stomatologije

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Simpozij iz forenzične stomatologije: Liječnička pogreška i naknada štete

Kaznena djela protiv tržišta kapitala

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Hrvatsko udruženje za kazneno pravo i praksu

Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda

Turković, Ksenija ; Goldner Lang, Iris ; Nikšić, Saša ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar ; Brozović, Juraj
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo – etičke dileme kriminalne politike

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Aktualna pitanja pojedinih kaznenih djela protiv zdravlja ljudi u svjetlu donošenja nacrta izmjena hrvatskog Kaznenog zakona

Roksandić Vidlička, Sunčana
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

HIV - zaštita ljudskih prava ; tajnost podataka i čuvanje profesionalne tajne

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Okrugli stol: HIV - zaštita ljudskih prava

XVIII. svjetski kongres iz medicinskog prava - prikaz i zaključci (Zagreb, 8.-12. kolovoz 2010).

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Gospodarska kaznena djela u novom Kaznenom zakonu

Novoselec, Petar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Ethical Dilemmas of Criminal Policy Regarding the End-of-Life Decisions

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
6. Südosteuropäisches Bioethik-Forum

Pravo i medicina pred izazovima bioetike

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
2. Kongres studenata prava i medicine

Book of Abstracts of the 18th World Congress on Medical law, Zagreb, 2010


Uredničke knjige, 2010.

Recommendation on alternative dispute resolution in medical liability in Council of Europe member states

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
18 World Congress on medical law, Zagreb, 8-12 August 2010

Book of Proceedings of the 18th World Congress on Medical Law, Zagreb Croatia


Uredničke knjige, 2010.

Liječnici kao stalni sudski vještaci - uvjeti za imenovanje i uloga u parničnom postupku

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Liber Amicorum Zvonimir Šeparović


Uredničke knjige, 2009.

III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Staleško pravo liječnika

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
9. Bioetički okrugli stol

Informirani pristanak


Uredničke knjige, 2009.

Historical development, current place and role, and need for a re-definiton of activities of ethics committees in croatian hospitals

Sorta-Bilajac Iva ; Roksandić Vidlička Sunčana ; Turković Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
UNESCO Chair in Bioethics: International Conference on Bioethics Committees in Hospitals

Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj HIV/AIDS, Naknada štete zbog liječničke pogreške, klasifikacija liječničkih grešaka

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Radionica za nevladine udruge, HIV/AIDS ; Centar za ljudska prava

Staleško pravo liječnika

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Bioetički okrugli stol (9 ; 2008)

Specifičnosti patentne zaštite i ustupanje prava o korištenju patenata temeljem ugovora o licenciji

Roksandić Vidlička, Sunčana
Stručni radovi, 2008.
Pravo i porezi, RRIf

Skandinavski model osiguranja od medicinske greške - mogu li zaživjeti u okviru naših propisa

Ćepulić Egidio ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Babić, Tatjana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2008.
Građanskopravna odgovornost u medicini, Okrugli stol, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Integrative Bioethics in Legal Perspective (workshop)

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
3. International Summer School, Integrative bioethics

Code of ethics and deontology of physicians and its implementation in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
9th World congress in bioethics

Liječnička pogreška i odgovornost ; Skandinavski model osiguranja od medicinske pogreške - može li zaživjeti u okviru naših propisa

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Ćepulić, Egidio ; Babić, Tatjana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
1. Kongres pravnika u zdravstvu, Aktualna pravna problematika u zdravstvu

Rights and obligations of physicians and patients in realisation of health protection in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
17. World Congress on medical law

Zakonska regulativa u području HIV/AIDS-a - informirani pristanak, mandatorno testiranje u RH, povjerljivost podataka, HIV/AIDS i ljudska prava

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Tečaj: HIV savjetovanje i testiranje, Edukacija djelatnika Centra za dobrovoljno, anonimno i besplatno HIV savjetovanje i testiranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Pružatelji zdravstvenih usluga i najčešće povrede prilikom obavljanja zdravstvne djelatnosti

Sunčana Roksandić Vidlička
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Liječnička pogreška-medicinski i pravni aspekti, Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

Health policy in Republic of Croatia, Health Care 21 – Present and future health organisation systems

Ćepulić, Egidio ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Health care 21 -current and future health care systems, Taiwan International medical alliance, Taiwan/Europe Health Cooperation Programme, Taiwan National Healt Research Institute

Osnovna načela ugovoranja u Republici Hrvatskoj - da li ugovor s HZZO-om sadrži sve potrebe sastavnice?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
1. Simpozij Liječnici privatne prakse u zdravstvu Republike Hrvatske, Hrvatska liječnička komora

Zakonske obveze bolničkog sustava u rukovanju i tretiranju mediciskog otpada - prijenos informacija profesionalcima

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Barišin, Andrea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Radionica: Upravljanje i komunikacija rizika u zdravstvenoj ekologiji i javnom zdravstvu, ŠNZ Andrija Štampar i Ecole Nationale da la Sante public (ESNP), Francuska

Organizacija službe za dobrovljno HIV savjetovanje i testiranje

Nemeth Blažić, Tatjana ; Kolarić, Branko ; Kaić, Bernard ; Rončević, Dobrica ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Autorske knjige, 2006.

Osnove zdravstvenog prava

Babić, Tatjana ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Autorske knjige, 2006.

Sud Hrvatske liječnike komore s pravnog aspekta

Rumek-Črne, Radmila ; Roksandić Vidlička, Sunčana,
Poglavlja u knjigama, 2005.

Zdravstvena prava za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Babić, Tatjana ; Budić, Nikolina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Medicus

Prava i obveze liječnika

Budić, Nikolina ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
11. Motovunska škola unapređenja zdravlja, Tečaj: Mediji i zdravlje: Vjerodostojnost informacija u zdravstvu