PREDAVAČI I TERMINI KONZULTACIJA:
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo
Predavači i termini konzultacija

Predavači održavaju konzultacije prema potrebi u dogovoru sa studentom. 

Za kontakte pojedinih nastavnika vidjeti pod djelatnici.