Radi kao redoviti profesor u trajnom izboru na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom polju sociologije. Tema magisterija i doktorata bila je iz sociologije religije. Na Pravnom fakultetu je zaposlen od 1995. godine i to najprije na Katedri za socijalnu politiku Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta, a od 2013. na Katedri za sociologiju. Na Studijskom centru socijalnog rada obavljao je funkcije predstojnika Katedre za socijalnu politiku, predstojnika Zavoda za socijalnu politiku, kao i predstojnika Studijskog centra socijalnog rada (2007.-2011.). Od 2017. godine predstojnik je Katedre za sociologiju.

Obavljao je niz znanstvenih i stručnih funkcija u Hrvatskoj i inozemstvu.

U Hrvatskoj je bio glavni i odgovorni urednik dvaju znanstvenih časopisa; Društvena istraživanja (1992.-1994.) i Revija za socijalnu politiku (2002.-2009.). U nekoliko je mandata bio član Povjerenstva za izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 2015. do 2021. i njegov predsjednik. Bio je predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zagreba (2002.-2004.), predsjednik Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti (2005.-2007.), član Upravnog Vijeća Caritasa Zagrebačke nadbiskupije (2006.-2011.) te voditelj (2011.-2017.) i zamjenik voditelja (2017.-2019.) studija protestantske teologije Sveučilišta u Zagrebu. Bio je predsjednik (2005.-2007.) i potpredsjednik (2007.-2009. i 2013.-2014.) Hrvatskoga sociološkog društva. Od 2019. godine glavni je i odgovorni urednik Odjela za izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta, a od 2021. godine predsjednik je Matičnog odbora za polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti.

Od njenoga osnivanja, aktivan je član udruge ISORECEA (International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association), gdje je bio član Vijeća, potpredsjednik te u dva mandata predsjednik te organizacije (2006.-2014.). Također je u dva mandata bio potpredsjednik Istraživačkog odbora za sociologiju religije u Svjetskoj sociološkoj udruzi – ISA RC22 (2006.-2014.). Od 2013. do 2017. bio je glavni tajnik najveće svjetske udruge sociologa religije – International Society for the Sociology of Religion, a od 2019. do 2021. koordinator istraživačke mreže za sociologiju religije u Europskoj sociološkoj udruzi (RN34 – European Sociological Association). Od 2018. do 2023. član je Znanstvenog odbora Agencije za fundamentalna prava EU (FRA).

Član je uredništva više domaćih, kao i stranih znanstvenih časopisa. Od stranih, riječ je o sljedećim časopisima: Social Compass, European Journal of Social Work (pomoćni urednik od 2015.), Religion and Society in Central and Eastern Europe, Journal of Religion in Europe, Annual Review for the Sociology of Religion.

Bio je član te voditelj istraživačkih timova velikog broja domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata. Od 1998. član je istraživačkog tima koji je u Hrvatskoj proveo tri vala Europskoga istraživanja vrijednosti. Od 2021. godine aktivno sudjeluje u radu COST akcije CA 20107 – Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity (COREnet).

Objavio je više od sto znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu.

Za više detalja: http://www.sinisazrinscak.com/